นักกอรีหญิงไทย สร้างชื่อคว้าลำดับ 3 ที่มาเลเซีย

ADMIN

นักกอรีหญิงไทย สร้างชื่อคว้าลำดับ 3 ที่มาเลเซีย

เมื่อวันที่ 20 เม.ย.62 นางสาวการีมะห์ หะยีบาราเฮง นักกอรีหญิงไทย จากอำเภอยะหา จังหวัดยะลา ที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย โดยคว้ารางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันอ่านคัมภีร์อัลกุรอาน ประเภทหญิง อันดับ 3 ในงานทดสอบอัญเชิญอัลกุรอานระดับนานาชาติ ครั้งที่ 61 ประเทศมาเลเซีย

ในปีนี้ส่งนักกอรีทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันอ่านคัมภีร์อัลกุรอาน 2 ท่านคือ นายฮาฤทธิ์ พวงมณี และนางสาวการีมะห์ หะยีบาราเฮง ผู้ชนะเลิศการทดสอบกอรีรุ่นประชาชน ในงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปี ฮิจเราะห์ศักราช 1439

การแข่งขันอ่านคัมภีร์อัลกุรอานระหว่างประเทศ (The International Al-Quran Reciters Assembly) ถือเป็นการแข่งประกวดอ่านคัมภีร์อัลกุรอานระดับนานาชาติที่สำคัญที่สุดครั้งหนึ่งในโลกมุสลิม ได้จัดติดต่อกันมาเป็นเวลา 60 กว่าปีแล้ว ตั้งแต่มาเลเซียได้รับเอกราชไม่นาน โดยสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซียทุกพระองค์ที่ผ่านมา ได้ทรงรับการแข่งขันดังกล่าวไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์และเสด็จฯ เป็นองค์ประธานเปิดงานทุกครั้ง

ประเทศไทยในฐานะมิตรประเทศเพื่อนบ้าน ได้ส่งนักกอรีทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปี นักกอรีไทยจากสมาคมกอรีแห่งประเทศไทย ในความอุปถัมภ์ของจุฬาราชมนตรี ได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย โดยได้รับพระราชทานรางวัลชนะเลิศจากสมเด็จพระราชาธิบดีมาเลเซียมาแล้วถึง 7 ครั้ง เช่น นางฟาตีเมาะห์ฯ กอรีอะห์หญิงไทย ผู้ชนะเลิศและเคยได้รับพระราชทานรางวัลชนะเลิศจากสมเด็จพระราชาธิบดีมาเลเซียมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อปี 2537 ทำให้ความสามารถของนักกอรีไทยมุสลิมเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในโลกมุสลิม

news.muslimthaipost.com

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook