ดุอาอฺขอให้สามีเป็นคนดี

ADMIN

ดุอาร์ขอให้สามีเป็นคนดี ดุอาร์ขอให้สามีเป็นคนดี ถ้าสามีไม่ยอมละหมาดเลยทุกเวลา เขากำลังอยู่ในสภาพที่เสี่ยงเอามากๆ ดังนั้น ภรรยาจำเป็นจะต้องตักเตือนหรือทำอย่างไรก็ได้ให้เขาระลึกถึงสถานภาพของคนที่ทิ้งละหมาด เพราะคนที่ไม่ละหมาดถือว่า เป็นกาฟิรฺ เรามีดุอาอฺสำหรับสามืดื้อและไม่ค่อยละหมาด ดังนี้…

อ่านดุอาอฺนี้ด้วยความบริสุทธิ์ใจ (อิคลาศ) ใน ซูเราะฮฺ ฏอฮา (Ta-Ha) อายะฮฺ 1-5

คำอ่านภาษาไทย “ตอฮา มาอันซัลนา อ้าลัยก้ลกุอาน่าลิตัสกอ. อิลลาตัซกิร่อตั้ลลี่มันยัคชา. ตันซีลัมมิมมัน ค่อลาก้อลกัรฏ่อ วัสสะมาวาติ้ลอูลา. อัรเราะห์มานู้อ้าลั้ลอัรชีสต้าวาไ

1. ฏอฮา

2. เรามิได้ให้อัลกุรอานลงมาแก่เจ้า เพื่อให้เจ้าลำบาก (แต่เราให้มันลงมาเพื่อเป็นความเมตตาและความสุขแก่เจ้า มีรายงานกล่าวว่า เมื่ออัลกุรอานถูกประทานลงมาแก่ท่านร่อซูลุลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ท่านได้ละหมาดพร้ะมกับบรรพาสาวกของท่าน แล้วท่านได้ละหมาดให้นานเพื่อพวกกุเรซเห็นเข้าก็กล่าวว่า อัลลอฮฺมิได้ประทานอัลกุรอานนี้ลงมาแก่มุฮัมมัด เว้นแต่เพื่อให้เขาลำบาก ดังนั้นอายะฮ์นี้ถูกประทานลงมา)

3. เว้นแต่เป็นการตักเตือนแก่ผู้ที่ยำเกรง (คือ มุอมินที่ได้รับแสงสว่างจากอัลกุรอาน)

4. เป็นการประทานลงจากพระผู้สร้างแผ่นดินและชั้นฟ้าทั้งหลายอันสูงส่ง

5. ผู้ทรงกรุณาปรานี ทรงสถิตย์อยู่บนบัลลังก์ วิธีการ คือ : ให้อ่านดุอาอฺนี้ 3 ครั้ง ตอนสามีกำลังนอนหลับ แล้วคอยๆ เป่าที่บริเวณจมูกของสามีขณะที่เขากำลังหายใจเข้า ดำเนินการอย่างน้อย 7 คืน

อินซาอัลลอฮฺเขาจะเป็นสามีที่ดี ขยันละหมาด รักครอบครัว ด้วยการอนุมัติของอัลลอฮฺ (ซ.บ) *ดุอาอ์นั้นเป็นอาวุธของผู้ศรัทธา ซึ่งมันเป็นประโยชน์ทั้งกับกำหนดลิขิตของอัลลอฮฺที่เกิดขึ้นแล้วและที่ยังไม่เกิดขึ้น และด้วยแรงแห่งความมั่นใจที่เข้มข้นต่อพระองค์อัลลอฮฺ การยืนหยัดบนคำสั่งใช้ของพระองค์ และความมุ่งมั่นที่จะเชิดชูพระพจนารถของพระองค์ ก็จะเกิดการตอบรับดุอาอ์และสมความปรารถนาตามที่ต้องการ (หวังว่าคงได้รับประโยชน์ทั้งหมดตามพระประสงค์ของพระองค์)

ขอขอบคุณข้อมูลโดย : Marowee Tuanmaeroh

islamhouse.muslimthaipost.com

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook