ความรู้ » ความรู้อิสลาม » 5 ประการ ที่นบีอาดัม สั่งเสียแก่ลูกชาย

5 ประการ ที่นบีอาดัม สั่งเสียแก่ลูกชาย

6 สิงหาคม 2019
199   0

ห้าประการ ที่ท่านนบีอาดัมได้วะซียัตแก่ “ซิดร์” ผู้เป็นลูกชาย และได้ใช้ให้ไปสั่งสอนกันต่อๆไปด้วย

1. จงบอกแก่ลูกๆ ว่า อย่าสงบ อย่าพอใจกับดุนยา เพราะพ่อเคยพอใจกับสวรรค์แล้วอัลลอฮ์ ท่านก็ทรงเอาพ่อออกจากสวรรค์

2. จงสอนกับลูกๆ ว่า อย่าทำอะไรตามความต้องการของภรรยา พ่อทำตามภรรยาของพ่อ พ่อจึงได้กินผลไม้ต้องห้าม แล้วในที่สุดพ่อก็ต้องเสียใจ

3. จงสอนกับลูกๆ ว่า จะทำอะไรขอให้ดูบั้นปลายของมัน หากตัวพ่อเองจะทำอะไรดูผลลัพธ์เสียก่อน พ่อก็จะไม่เป็นอย่างที่เป็นนี้

4. เมื่อลูกมีจิตใจไม่สบาย หรือมีความสับสนในเรื่องใดๆ ลูกก็จงออกห่างจากสิ่งนั้น ตอนที่พ่อกินผลไม้ในสวรรค์ จิตใจของพ่อไม่ดีเลย และสุดท้ายพ่อก็ต้องเสียใจ

5. จงปรึกษาหารือในกิจการต่างๆ หากพ่อปรึกษาหารือกับมาลาอิกัต พ่อก็จะไม่เป็นอย่างที่เป็นอยู่นี้

Cr. คัดลอกจาก หนังสือเรื่องเล่าของบุคคลในอดีต โดยอัลมัรฮูม อาจารย์อับดุลการีม วันแอเลาะ
อดีตประธานสมาคมคุรุสัมพันธ์ แห่งประเทศไทย และอาจารย์ใหญ่โรงเรียนอัร-รอบีตี