ความรู้ » รอมฏอน » “พวกท่านจงทาน สะหูรฺ เถิด เพราะใน สะหูรฺ นั้นมีบะเราะกัต (ความประเสริฐ)”

“พวกท่านจงทาน สะหูรฺ เถิด เพราะใน สะหูรฺ นั้นมีบะเราะกัต (ความประเสริฐ)”

26 พฤษภาคม 2017
1371   0

จากท่านอะนัส อิบนุ มาลิก เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ เล่าจากท่านรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ท่านได้กล่าวว่า

“พวกท่านจงทาน สะหูรฺ เถิด เพราะใน สะหูรฺ นั้นมีบะเราะกัต (ความประเสริฐ)”

(รายงานโดย อัล-บุคอรีย์ เลขที่ 1789 และมุสลิม เลขที่ 1835)

คำอธิบายหะดีษ

สะหูรฺ คือ อาหารที่ผู้ถือศีลอดทานตอนหัวรุ่งก่อนการเริ่มถือศีลอดในแต่ละวัน ความหมายของความประเสริฐดังกล่าวในหะดีษ ก็คือ ได้รับผลบุญ ผลตอบแทน และความประเสริฐอันเนื่องจากหลายสาเหตุ ดังนี้

– เป็นการปฏิบัติตามแบบอย่างของท่านรอซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม

– เป็นการขัดแย้งกับชาวกิตาบ (ยิวและคริสเตียน) ซึ่งพวกเขาไม่ทานอาหารสะหูรฺตามที่ระบุไว้ในหะดีษที่รายงานโดยมุสลิมจากอัมร์ บิน อัล-อาศ แท้จริงท่านรอซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่าวว่า

“ความแตกต่างระหว่างการถือศีลอดของเรากับชาวคัมภีร์คือ การทานสะหูรฺ”

– สามารถประกอบอิบาดะฮฺได้อย่างขันแข็ง

– เพิ่มความคล่องแคล่ว

– สามารถขจัดมารยาทที่ไม่ดีอันเกิดจากความหิวโหย

– จะนำไปสู่การวิงวอน (ดุอาอ์) และการซิกรุลลอฮฺ (ในช่วงที่ตื่นขึ้นมาเพื่อทานสะหูรฺ)

– ผู้ที่ลืมเนียตถือศีลอดก่อนเข้านอน ก็สามารถทำการเนียตได้ (ฟัตหุลบารีย์ 4/140)
บทเรียนจากหะดีษ

1. การชี้นำของท่านรอซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม แก่บรรดาผู้ศรัทธาเกี่ยวกับความพร้อมในการถือศีลอด นั่นคือ ให้รับประทานอาหารสะหูรฺก่อนถึงเวลาถือศีลอด

2. สะหูรฺ เป็นชื่อหนึ่งของการรับประทานอาหารก่อนเวลาศุบหฺสำหรับผู้ที่ถือศีลอดในเดือนเราะมะฎอนหรือในวันอื่นๆ

3.ท่านรอซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้อธิบายเกี่ยวกับอาหารสะหูรฺว่ามีความประเสริฐ ในรายงานอื่นระบุว่าสะหูรฺเป็นอาหารที่ได้รับการประทานความประเสริฐโดยอัลลอฮฺ

4. บะเราะกะฮฺหมายถึง ผลบุญเพิ่มมากขึ้น

5. หุก่มของการรับประทานอาหารสะหูรฺ คือ สุนัต ผู้ที่กระทำจะได้รับผลบุญ ในรายงานอื่นมีอยู่ว่าอัลลอฮฺและบรรดามะลาอิกะฮฺจะเศาะละวาตแก่บรรดาผู้ที่รับประทานอาหารสะหูรฺ การเศาะละวาตของอัลลอฮฺนั้นก็คือ พระองค์จะทรงประทานความโปรดปรานแก่พวกเขา และการเศาะละวาตของบรรดามะลาอิกะฮฺก็คือ พวกเขาจะขอให้อัลลอฮฺทรงให้อภัยแก่พวกเขา

ดังนั้นเข้าใจว่าผู้ที่ไม่ได้รับประทานอาหารสะหูรฺจะไม่ได้รับความโปรดปรานจากอัลลอฮฺและการวิงวอนจากบรรดามะลาอิกะฮฺในเวลานั้น

ชมรมมุสลิม ม.อ.ปัตตานี