Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
ความรู้ » ความรู้อิสลาม » 10 ความดีง่ายๆ แต่ผลบุญมากมาย

10 ความดีง่ายๆ แต่ผลบุญมากมาย

4 พฤศจิกายน 2018
1672   0

10 ความดีง่ายๆ แต่ผลบุญมากมาย

1.กล่าวตัสเบี๊ยะ

ท่านร่อซูลุลลอฮฺ ได้กล่าวว่า “คนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านจะหมดความสามารถเชียวหรือที่จะแสวงหาความดีหนึ่งพันครั้งในวันหนึ่ง ?”
ผู้ที่นั่งร่วมชุมนุมคนหนึ่งได้ถามท่านร่อซูลุลลอฮฺว่า “จะทำอย่างไรที่จะให้ได้มาซึ่งความดีหนึ่งพันครั้ง ?”

ท่านร่อซูลุลลอฮฺได้ตอบเขาว่า “กล่าวตัสเบี๊ยะห์หนึ่งร้อยครั้ง ความดีหนึ่งพันครั้งก็จะถูกบันทึกให้แก่เขา หรือความผิดหนึ่งพันครั้งก็จะถูกลบออกจากเขา”
(บันทึกโดยมุสลิม)

2.ลาเฮาละวะลากูวะตะอิลลาบิลลาฮิ

มีรายงานจากอะบีมูซา อัลอัชอะรียฺ แจ้งว่า ท่านนบี ได้กล่าวกับฉันว่า “พึงทราบเถิด ฉันจะชี้แนะให้แก่ท่านถึงขุมทรัพย์แห่งหนึ่งในบรรดาขุมทรัพย์ในสวนสวรรค์เอาไหม ?”
ฉันได้ตอบว่า “เอาซิครับท่านร่อซูลุลลอฮฺ!”

ท่านร่อซูลุลลอฮฺ กล่าวว่า “
จงกล่าว ลาเฮาละวะลากูวะตะอิลลาบิลลาฮิ (ไม่มีกำลังใด ๆ และไม่มีพลังใด ๆ นอกจากด้วยอำนาจและพลังของอัลลอฮฺ)”
(บันทึกโดยอัลบุคอรียฺ มุสลิม อะบูดาวู้ด และอัตติรมิซียฺ)

ท่านร่อซูลุลลอฮฺ ได้กล่าวว่า “จงปลูกต้นไม้ให้มาก ๆ ในสวนสวรรค์ เพราะน้ำของมันจืดบริสุทธิ์และดินของมันมีกลิ่นหอม ดังนั้นจงปลูกมันให้มาก ๆ ด้วยการกล่าว ลาเฮาละวะลากูวะตะอิลลาบิลลาฮิ (ไม่มีอำนาจใด ๆ และไม่มีพลังใด ๆ นอกจากด้วยอำนาจและพลังของอัลลอฮฺ)”
(บันทึกโดยอัฏฏ๊อบรอนียฺและอัลบานียฺว่าเป็นหะดีษหะซัน)

3.ซุบหานัลลอฮิวะบิฮัมดิฮี ซุบฮานัลลอฮิลอะซีม

รายงานจาก กุตัยบะฮฺ อิบนุ สะอีด เล่าว่า มุฮัมมัด อิบนุ ฟุฎ็อยลฺ เล่าว่า อุมาเราะฮฺ อิบนุ อัลเกาะอฺกออฺ เล่าจาก อบีซุรอะฮฺ จาก อบีฮุร็อยเราะฮฺ กล่าวว่า ท่านเราะซูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะซัลลัม กล่าวว่า..

“คำสองคำที่เบาลิ้น หนักบนตาชั่ง เป็นที่รักยิ่ง ณ พระผู้ทรงกรุณาปรานี ซุบหานัลลอฮิ วะ บิฮัมดิฮี ซุบฮานัลลอฮิลอะซีม”

(รายงานโดย อัลบุคอรีย์ (6188), มุสลิม (4680), ติรมิซีย์ (3389), และอิบนุมาญะฮฺ (3796) และสำนวนนี้เป็นของอัลบุคอรีย์)

ท่านร่อซูลุลลอฮฺ ได้กล่าวว่า “ผู้ใดกล่าว ซุบฮานัลลอฮิวะบิฮัมดิฮี (มหาบริสุทธิ์แห่งอัลลอฮฺและด้วยการสรรเสริญต่อพระองค์) ในวันหนึ่งร้อยครั้ง ความผิดต่าง ๆ ของเขาจะถูกลบล้างไป ถึงแม้ว่าความผิดต่าง ๆ นั้นเท่ากับฟองน้ำในทะเล”

(บันทึกโดยอะหมัด บุคอรียฺ มุสลิม อัตติรมิซียฺ และอิบนิมาญะฮฺ)

4.อัซตัฆฟิรุลลอฮ

ท่านรสูลุลลอฮฺระบุว่า บุคคลใดที่กล่าว…
อัสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีม อัลละซี ลาอิลาฮะอิลลาฮุวัลหัยยุลก็อยยูม วะอะตูบุอิลัยฮิ” พระองค์อัลลอฮฺจะอภัยโทษให้แก่เขา
(บันทึกโดยอบูดาวูด ลำดับหะดีษที่ 1296)

ท่านรสูลกล่าวว่า…
“ใครที่มายังเตียงนอนของเขาแล้วกล่าวประโยคข้างต้น 3 ครั้ง, พระองค์อัลลอฮฺจะอภัยโทษให้แม้ว่าเขาจะมีความผิดเท่ากับฟองน้ำในทะเลก็ตาม”
(บันทึกโดยติรฺมิซีย์ ลำดับหะดีษที่ 3319)

ท่านนบี ได้กล่าวว่า…
“บุคคล 7 ลักษณะที่อัลลอฮฺจะทรงให้ร่มเงาของพระองค์ในวันแห่งการตัดสินวันที่ไม่มีร่มเงาใดๆนอกจากร่มเงาของพระองค์….
ซึ่งหนึ่งในนั้น คือ บุคคลที่นึกถึงอัลลอฮฺโดยลำพังและร้องไห้ออกมาด้วยความสำนึกผิดต่อพระองค์ ”
(หะดีษศอหี้ห บันทึกโดยบุคอรีย์และมุสลิม)

5.กล่าวซอละวาต

การงานต่างๆที่บาปต่างๆจะได้รับการลดหย่อน และความดีต่างๆจะได้รับการเพิ่มพูนสืบเนื่องกัน คือ การซ่อละว๊าตแก่ท่านนบี มุฮัมมัด ดังมีรายงานจากอนัส อิบนุ มาลิก ว่า ท่านร่อซูลุลลอฮฺ กล่าวไว้ว่า…

“ผู้ใดกล่าวซอละวาตแก่ฉัน 1 ครั้ง อัลลอฮ์ จะประทานพรแก่เขา 10 ครั้ง และจะทรงลบล้างความชั่วออกไปจากเขา 10 ความชั่ว”
(รายงานโดย อัลฮากิม ในอัลมุสตัดร็อก แก่ซอฮี๊ฮฺ บุคอรียฺ และมุสลิม 1/735 เลขที่ 2018 และบอกว่า เป็นฮะดีษที่มีการให้สายสืบที่ถูกต้อง และท่านทั้งสองไม่ได้นำออกรายงานไว้)

6.ลาอิลาฮะอิ้ลลัลลอฮฺ มุฮัมมะดุรรอซูลุลลอฮฺ

ท่านนบี (ซ.ล) ได้รายงานเหตุการณ์ในวันกิยามะฮฺที่จะเกิดขึ้นว่า…
มีชายคนหนึ่งทำความชั่วไม่มีความดีประการใด พออัลลอฮฺ ทรงเรียกหาสมุดบันทึกของเขา มะลาอิกะฮฺก็แบกบันทึกความชั่วของเขามา 99 เล่ม อัลลอฮฺจึงได้ตรัสกับชายคนนี้ว่า วันนี้เขาจะไม่ถูกอธรรมเลย เพราะเขายังมีอีกบัตรหนึ่งที่มีความดีบันทึกอยู่ ซึ่งชายคนนั้นก็คิดว่า เพียงบัตรเดียวจะสู้บันทึก 99 เล่มได้อย่างไร แต่เมื่ออัลลอฮฺทรงบอกให้นำบัตรใบเดียวนั้นซึ่งมีความดีเพียงอย่างเดียวที่ได้มาจากโลกนี้ มาชั่งกับบันทึก 99 เล่ม ปรากฎว่าบันทึกทั้ง 99 เล่ม กระเด็นกระจายไป เนื่องจากน้ำหนักมัน ซึ่งนั้นก็คือ เชื่อมั่นเลื่อมใสใน “ลาอิลาฮะอิ้ลลัลลอฮฺ มุฮัมมะดุรรอซูลุลลอฮฺ”
(บันทึกโดย-อัลบุคอรี)

7.ลาอิลาหะอิลลัลลอฮฺ วะหฺดะฮูลาชะรีกะละฮฺ

รายงานจากอะบีฮุรอยเราะฮฺ แจ้งว่า ท่านร่อซูลุลลอฮฺ ได้กล่าวว่าผู้ใดกล่าวว่า…
ลาอิลาหะ อิลลัลลอฮฺ วะหฺดะฮู ลาชะรีกะละฮฺ ละฮุลมุลกุ วะละฮุลฮัมดุ วะฮุวะ อะลา กุลลิชัยอิงเกาะดีร = ” ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺองค์เดียว ไม่มีภาคีใด ๆ กับพระองค์ และการสรรเสริญนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์ และพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงอานุภาพเหนือทุกสิ่งอย่าง ”

ผู้ใดกล่าวข้อความดังกล่าวในวันหนึ่งร้อยครั้ง ความดีจะถูกบันทึกให้แก่เขาหนึ่งร้อยเท่า ความชั่วจะถูกลบออกจากเขาหนึ่งร้อยเท่า ในวันนั้นเขาจะได้รับความคุ้มกันให้พ้นจากชัยฏอนจนกระทั่งเวลาย่ำค่ำ และจะไม่มีผู้ใดได้รับผลบุญมากกว่าในสิ่งที่เขากระทำ นอกจากผู้ที่ได้กระทำมากกว่าเขา”
(ในบันทึกของอัลบุคอรียฺและมุสลิม)

8.อายะกรุซีย์

เป็นโองการที่มีเกียรติที่สุดและเป็นนายของโองการต่างๆ ในอัลกุรอ่าน มีทั้งหมด 50 คำ แต่ละคำมี 50 ความสิริมงคล บะระกะฮฺบางหะดีษบอกว่า แต่ละตัวอักษรเท่ากับ 1000ความสิริมงคล และ1000ความเมตตา

ท่านอะบีฮุรอยเราะฮ์ ร.ด. เล่าว่า ท่านนบี ซอลลออฮฺอาลัยวาซอลลัมกล่าวว่าทุกสิ่งมีจุดสุดยอด และสุดยอดของอัลกุรอานคือ ซูเราะห์อัลบะกอเราะห์ และในซูเราะห์นั้นมีอายะห์หนึ่งที่เป็นผู้นายแห่งบรรดาอายะห์ของอัลกุรอาน นั่นคือ อายะห์กุรซี

(รายงานโดย ติรมีซี)

9.อ่านอัลกรุอาน

ความประเสริฐและผลตอบแทนแก่ผู้อ่านมีอย่างมากมาย โดยเฉพาะท่านได้กล่าวไว้มีความว่า…

“ผู้ใดอ่านอักษรเดียวจากคัมภีร์ของอัลลอฮฺ เขาจะได้รับหนึ่งความดี และหนึ่งความดีมีผล 10 เท่าของความดี ฉันจะไม่พูดว่า อะลิฟ ลาม มีม เป็นอักษรเดียว แต่ทว่า อะลิฟเป็นอักษรหนึ่ง ลามเป็นอักษรหนึ่ง และมีมเป็นอักษรหนึ่ง”
(โดยอัต-ติรมีซีย์)

ผู้ใดที่อ่านอัลกรุอานอย่างชำนาญ จะได้อยู่ร่วมกับ (มาลัก) อาลักษณ์ผู้ทรงเกียรติทรงคุณธรรม และผู้ที่อ่านอัลกรุอานตะกุกตะกักด้วยความยากลำบาก เขาจะได้รับผลบุญ 2 เท่า
(บัยทึกโดย มุสลิม)

และอีกความดีที่ทำได้ง่ายๆคือ

10.การยิ้ม การยิ้มมันเป็นสุนนะฮ์

การยิ้มนั้น เป็นแขนงหนึ่งของการให้ที่ประเสริฐ เป็นการซอดาเกาะฮ์ (ให้ทาน)ที่กระทำได้ง่าย
ท่านศาสดามุฮัมหมัด (ซ.ล) ได้กล่าวว่า…
” รอยยิ้มของท่าน ต่อพี่น้องของท่านคือ การบริจาค ” ^____^