ความรู้ » ความรู้อิสลาม » เปลือกกุ้งมังกรที่นํามาประกอบเป็นตัวกุ้งเพื่อความสวยงามนั้น เป็นการปั้นรูปปั้นหรือไม่และซื้อได้หรือไม่ ?

เปลือกกุ้งมังกรที่นํามาประกอบเป็นตัวกุ้งเพื่อความสวยงามนั้น เป็นการปั้นรูปปั้นหรือไม่และซื้อได้หรือไม่ ?

8 สิงหาคม 2017
194   0

เปลือกกุ้งมังกรที่นํามาประกอบเป็นตัวกุ้งเพื่อความสวยงามนั้น เป็นการปั้นรูปปั้นหรือไม่และซื้อได้หรือไม่ ?

ตอบ      อาจจะไม่ถึงกับเป็นการปั้นรูปปั้น แต่มุสลิมไม่ควรปฏิบัติและไม่ควรซื้อ เพราะไม่มีประโยชน์ใดๆซึ่งอาจเข้าข่ายใช้จ่ายฟุ่มเฟือยถือเป็นข้อห้ามทางศาสนา อีกอย่างหนึ่งเป็นการทำรูปสิ่งที่มีชีวิตอย่างหนึ่งซึ่งเสี่ยงต่อข้อห้ามทางศาสนา (วัลลอฮุอะอ์ลัม)

ขอขอบคุณอาจารย์ ชารีฟ ศรีเจริญ ขอขอบคุณอาจารย์ ชารีฟ ศรีเจริญ

ที่มาของเนื้อหา : www.thaimuslim.com