ความรู้ » ความรู้อิสลาม » เปรียบมนุษย์เป็นพื้นดิน 3 ประเภท

เปรียบมนุษย์เป็นพื้นดิน 3 ประเภท

4 สิงหาคม 2019
258   0

เปรียบมนุษย์เป็นพื้นดิน 3 ประเภท เราจะเป็นประเภทไหน?

“ท่านอบูมูซา​ รอฎิยัลลอฮู้อันฮู้​ ” ได้เล่าว่า…ท่านรอซูลุ้ลลอฮ์​ صل الله عليه وسلم ได้กล่าวว่า​

อัลลอฮ์ต้าอาลาได้ส่งฉันมาพร้อมกับทางนำและความรู้​ ดังเช่นฝนที่ตกอย่างมากมายกระจายไปทั่วพื้นดิน​ พื้นดินมีสามประเภท

ประเภทที่หนึ่ง​ เป็นดินดีดูดซึมนํ้าได้ดี​ ทําให้ต้นหญ้าและต้นไม้เจริญเติบโตอุดมสมบูรณ์

ประเภทที่สอง​ เป็นดินเหนียว​ ไม่ดูดซึมนํ้า​ เป็นที่กักเก็บนํ้าฝน​ อัลลอฮ์ได้ให้ผู้คนได้รับประโยชน์โดยใช้ดื่มกิน​ เลื้ยงสัตว์และการเกษตร

ประเภทที่สาม​ นํ้าฝนได้หลั่งลงสู่​ พื้นดินเป็นดินที่แห้งแล้ง​ กักเก็บนํ้าไม่ได้ไม่ทําให้ต้นไม้งอกงาม

เช่นเดียวกันกับมนุษย์แบ่งออกได้เป็นสามจําพวกคือ​ ผู้ใดที่เข้าใจศาสนาของอัลลอฮ์​ พระองค์ให้ได้รับประโยชน์จากทางนําที่พระองค์ส่งมาพร้อมกับฉัน…

พวกเจ้าก็ได้พยายามเล่าเรียนศึกษาและสอนให้แก่ผู้อื่นด้วย​ จำพวกที่สองคือ​ ผู้ใดที่ไม่ได้รับประโยชน์ในการมาของฉัน​ แต่ผู้คนก็ได้รับประโยชน์จากเขา

จำพวกที่สาม​ ผู้ใดที่ไม่เงยศีรษะมองไม่ยอมรับทางนำของอัลลอฮ์(ซ.บ)ที่พระองค์ส่งมาพร้อมกับฉัน

(บุคอรี)

เครดิต : ครูอามีน