Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
ความรู้ » ความรู้อิสลาม » อัลลอฮ์จะให้การช่วยเหลือให้มีชัยชนะเหนือศัตรู หากมี 14 ข้อนี้

อัลลอฮ์จะให้การช่วยเหลือให้มีชัยชนะเหนือศัตรู หากมี 14 ข้อนี้

9 มกราคม 2018
2664   0

การช่วยเหลือจากอัลลอฮ์  ให้มีชัยชนะเหนือศัตรู 

แปลโดย… อิสมาอีล กอเซ็ม 

 
          ท่านเชค สะอีด บิน อะหลี บิน วะฮฟฺ อัลก็อฮตอนีย์ อาฟิซออุลลอฮฺ ได้กล่าวไว้ว่า เป็นที่ทราบกันดีว่า แท้จริงการช่วยเหลือให้มีชัยชนะเหนือศัตรูนั้น มีหลายๆสาเหตุด้วยกัน ที่จะทำให้มุสลิมให้มีชัยชนะเหนือศัตรู ด้วยความประสงค์ของอัลลอฮฺ  และจากสาเหตุเหล่านั้นมีดังต่อไปนี้

1. การศรัทธาและการประกอบการงานที่ดี 

 
          “อัลลอฮ์ ทรงสัญญากับบรรดาผู้ศรัทธาในหมู่พวกเจ้า และบรรดาผู้กระทำความดีทั้งหลายว่า แน่นอนพระองค์จะทรงให้พวกเขาเป็นตัวแทนสืบช่วงในแผ่นดิน เสมือนดังที่พระองค์ทรงให้บรรดาชนก่อนพวกเขา เป็นตัวแทนสืบช่วงมาก่อนแล้ว

          และพระองค์จะทรงทำให้ศาสนาของพวกเขาซึ่งพระองค์ทรงโปรดปราน เป็นที่มั่นคงเป็นเกียรติแก่พวกเขา และแน่นอนพระองค์จะทรงเปลี่ยนแปลงให้พวกเขาได้รับความปลอดภัย หลังจากความกลัวของพวกเขา

โดยที่พวกเขาจะต้องเคารพภักดีข้าไม่ตั้งภาคีอื่นใดต่อข้า และผู้ใดปฏิเสธศรัทธาหลังจากนั้นชนเหล่านั้นพวกเขาคือผู้ฝ่าฝืน”
 

(สูเราะห์ อันนูร อายะห์ที่ 55)

2. การช่วยเหลือในศาสนาของอัลลอฮ์   

         สาเหตุที่สำคัญจากสาเหตุที่จะให้ได้รับความช่วยเหลือ ก็คือการช่วยเหลือศาสนาของอัลลอฮ์  และการดำรงไว้ซึ่งศาสนาของอัลลอฮฺ  ด้วยกับคำพูด การยึดมั่นในจิตใจ และการกระทำ และเรียกร้องมาสู่ศาสนาของอัลลอฮ์

“โอ้บรรดาผู้ศรัทธาเอ๋ย หากพวกเจ้าสนับสนุน(ศาสนาของ)อัลลอฮ์  
พระองค์ก็จะทรงสนับสนุนพวกเจ้าและจะทรงตรึงเท้าของพวกเจ้าให้มั่นคง”
 

“ส่วนบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานั้น ความพินาศหายนะจะได้แก่พวกเขา
และพระองค์ได้ทรงทำให้การงานของพวกเขาไร้ผล”

(ซูเราะฮฺ มุฮัมมัด อายะห์ 7-8)

3. การมอบหมายต่ออัลลอฮฺ  และการยึดสาเหตุที่จะให้สิ่งที่มอบหมายเกิดขึ้น 

        การมอบหมายต่ออัลลอฮฺ  พร้อมกับการเตรียมด้านกำลังถือว่า เป็นสาเหตุสำคัญที่จะเป็นตัวแปรที่จะให้ได้รับความช่วยเหลือ 
“ครั้นเมื่อเจ้าได้ตัดสินใจแล้ว ก็จงมอบหมายแด่อัลลอฮ์เถิด แท้จริงอัลลอฮ์ทรงรักใคร่ผู้มอบหมายทั้งหลาย”

(ซูเราะฮฺ อาละอิมรอน อายะห์ที่ 159)

          และจำเป็นในการมอบหมาย(ต่ออัลลอฮ์ ) ที่จะต้องยึดเอาสาเหตุต่างๆ เนื่องจากการมอบหมายที่จะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบ 2 อย่างที่สำคัญคือ

1. การมอบหมายต่ออัลลอฮฺ  และมีความเชื่อมั่นต่อสัญญาของอัลลอฮฺ  และการช่วยเหลือของพระองค์ผู้ทรงสูงส่ง

2. การยึดเอาสาเหตุถือว่าเป็นบทบัญญัติ เนื่องจากอัลลอฮฺ  ได้ตรัสไว้ความว่า 

          “และพวกเจ้าจงเตรียมไว้สำหรับ(ป้องกัน)พวกเขา สิ่งที่พวกเจ้าสามารถ อันได้แก่กำลังอย่างหนึ่งอย่างใด และการผูกม้าไว้ โดยที่พวกเจ้าจะทำให้ศัตรูของอัลลอฮฺ และศัตรูของพวกเจ้าหวั่นแกรงด้วยสิ่งนั้น และพวกอื่น ๆ อีก อื่นจากพวกเขา

         ซึ่งพวกเจ้ายังไม่รู้จักพวกเขา อัลลอฮ์ ทรงรู้จักพวกเขาดี และสิ่งที่พวกเขาบริจาคในทางของอัลลอฮ์ นั้น ไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดก็ตาม สิ่งนั้นจะถูกตอบแทนแก่พวกเจ้าโดยครบถ้วนโดยที่พวกเจ้าจะไม่ถูกอธรรม”

4. การปรึกษาหารือระหว่างผู้ที่รับผิดชอบในการเตรียมกองกำลังทหารอิสลาม

          โดยที่ท่านรอซูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮูอะลัยอิวะสัลลัม ท่านได้ปรึกษาเหล่าศอหาบะห์ของท่าน โดยที่ท่านเป็นผู้ที่สติปัญญาเป็นเลิศ และท่านเป็นผู้ที่มีความคิดที่ถูกต้อง การปรึกษานั้นกระทำเนื่องจากปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์  และท่านมีจิตใจที่ดีกับเหล่าศอหาบะห์ของท่าน อัลลอฮ์  ตรัสความว่า 
“และกิจการของพวกเขามีการปรึกษาหารือระหว่างพวกเขา”

(ซูเราะฮฺ อัซซูรอ)

5.การยืนหยัดในการเผชิญหน้าต่อศัตรู

           ส่วนหนึ่งที่เป็นตัวแปรของชัยชนะ ก็คือ การยืนหยัดขณะเผชิญหน้าศัตรู และไม่ยอมถอยหนี มีรายงานจากท่านอับดุลลอฮฺ บิน อบีเอาฟา รอฎิยัลลอฮูอันฮู รายงานจากท่านนบี ศ็อลลัลลอฮูอะลัยอิวะสัลลัม ได้กล่าวว่า 

“โอ้มนุษย์ทั้งหลาย  พวกท่านอย่าได้ปรารถนาที่จะพบศัตรู
ดังนั้นพวกท่านจงขอต่ออัลลอฮฺให้ได้รับความเข้มแข็ง(สุขภาพสมบูรณ์)
ดังนั้นเมื่อพวกเจ้าเผชิญหน้ากับพวกเขา(ศัตรู) พวกท่านพึงทราบไว้เถิดว่า แท้จริงสวรรค์อยู่ใต้ร่มเงาของดาบ”

6. ความกล้าหาญและการเป็นวีรบุรุษและการเสียสละ

           ส่วนหนึ่งจากสาเหตุต่างๆที่จะทำให้ได้ชัยชนะ จะต้องมีคุณลักษณะคือ ความกล้าหาญ และการสละชีวิต และการยึดมั่นว่าแท้จริงการญิฮาดนั้นไม่สามารถที่จะรีบเร่งการเสียชีวิตหรือให้ล่าช้าในการเสียชีวิต 

“ณ ที่ใดก็ตามที่พวกเจ้าปรากฏอยู่ ความตายก็ย่อมมาถึงพวกเจ้า
และแม้ว่าพวกเจ้าจะอยู่ในป้อมปราการอันสูงตระหง่านก็ตาม”

(ซูเราะฮฺ อัน-นิซาอฺ 78)

7. การขอดุอาและให้มากในการรำลึกถึงอัลลอฮ์ 

          ส่วนหนึ่งที่เป็นตัวแปรที่ทรงพลังที่จะให้ได้รับความช่วยเหลือ ก็คือการขอความช่วยเหลือต่ออัลลอฮ์  และการรำลึกถึงอัลลอฮ์  อย่างมาก เนื่องจากอัลลอฮ์  คือผู้ทรงพลัง ผู้มีความสามารถที่จะให้ความพ่ายแพ้เกิดขึ้นกับศัตรูของพระองค์  และพระองค์จะช่วยเหลือบรรดาผู้ที่พระองค์ทรงรัก
อัลลอฮ์  ตรัสความว่า 

“และเมื่อบ่าวของข้าถามเจ้าถึงข้าแล้วก็ (จงตอบเถิดว่า) แท้จริงนั้นอยู่ใกล้
ข้าจะตอบรับคำวิงวอนของผู้ที่วิงวอน เมื่อเขาวิงวอนต่อข้า
ดังนั้น พวกเขาจงตอบรับข้าเถิด และศรัทธาต่อข้า เพื่อว่าพวกเขาจะได้อยู่ในทางที่ถูกต้อง”

(ซูเราะฮฺ อัล-บะเกาะเราะฮฺ 186)

8. การเชื่อฟังต่ออัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์

         การเชื่อฟังต่ออัลลอฮฺ  และรอซูลของพระองค์ ศ็อลลัลลอฮูอะลัยอิวะสัลลัม ถือว่าเป็นการสนับสนุนที่เข้มแข็งที่สุดที่จะให้ได้รับชัยชนะ 

“และผู้ใดเชื่อฟังปฏิบัติตามอัลลอฮ์และร่อซูลของพระองค์ และเกรงกลัวอัลลอฮ์ และยำเกรงพระองค์แล้ว
ดังนั้น ชนเหล่านั้นพวกเขาเป็นผู้ได้รับชัยชนะ” 

(ซูเราะฮฺ อันนูรฺ 52)
 

9. ต้องมีความเป็นปึกแผ่นไม่มีการแตกแยก

          จำเป็นสำหรับผู้ที่ทำการต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮฺ  จะต้องสร้างสาเหตุตัวแปรให้เกิดขึ้น โดยเฉพาะการยึดมั่นต่ออัลลอฮ์  และต้องร่วมมือกันอย่าได้มีความขัดแย้งการแตกแยก 

“และจงเชื่อฟังอัลลอฮฺ และร่อซูลของพระองค์เถิด และจงอย่าขัดแย้งกัน
จะทำให้พวกเจ้าย่อท้อ และทำให้ความเข้มแข็งของพวกเจ้าหมดไป
และจงอดทนเถิด แท้จริงอัลลอฮฺนั้นทรงอยู่กับผู้ที่อดทนทั้งหลาย”

(ซูเราะฮฺ อัล-อันฟาล 46)

10. ความอดทนอดกลั้น

          จำเป็นที่จะต้องมีความอดทนในทุกกิจการงาน โดยเฉพาะการอดทนในการต่อสู้กับศัตรูของอัลลอฮฺ  และรอซูลของพระองค์
“โอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลาย ! จงมีความอดทน และจงต่างอดทนซึ่งกันและกันเถิด และจงประจำอยู่ชายแดน
และพึงกลัวเกรงอัลลอฮ์เถิด เพื่อว่าพวกเจ้าจะได้รับความสำเร็จ”

11. ความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์ 

         ผู้ที่ทำหน้าที่ในการต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮฺ  จะต้องไม่ต่อสู้เพื่ออื่นใดนอกจากต้องมีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮฺ 
 “และจงอย่าเป็นเช่นบรรดาผู้ที่ออกจากหมู่บ้านของพวกเขาไป ด้วยความหยิ่งผยอง และโอ้อวดผู้คน”

12. หวังผลตอบแทน ณ ที่อัลลอฮฺ 

           ส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ความช่วยเหลือเกิดขึ้นเหนือศัตรู ก็คือ ความต้องการในผลตอบแทนจากอัลลอฮฺ  และความสุขในโลกนี้และโลกหน้า

13. คัดสรรผู้นำจากบรรดาผู้ที่ศรัทธา

         ส่วนหนึ่งจากสาเหตุที่จะให้ได้รับชัยชนะ ก็คือการแต่งตั้งผู้นำทางทหาร ที่ดูแลกำลังพลต่างๆ จากผู้ที่เป็นที่รู้ถึงความศรัทธาของเขา(ที่มีต่ออัลลอฮ์ ) และเขาเป็นผู้ที่ประกอบการงานที่ดี หลังจากนั้นก็เลือกที่มีลักษณะของผู้ที่มีศรัทธาที่เลื่อมล้ำลงไป 

“แท้จริงผู้ที่มีเกียรติยิ่งในหมู่พวกเจ้า ณ ที่อัลลอฮ์ นั้น คือผู้ที่มีความยำเกรงยิ่งในหมู่พวกเจ้า”
(ซูเราะฮฺ อัลหุญร๊อต)

14. การปกป้องด้วยกับการกระทำสิ่งที่ทำให้รอดพ้นจากความหายนะและความพ่ายแพ้ และการลงโทษ

     ประการแรก การสำนึกผิดยังอัลลอฮฺ  ด้วยการขออภัยโทษจากความผิดทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นบาปใหญ่และบาปเล็ก และการสำนึกผิดจะไม่ถูกตอบรับเว้นแต่ด้วยเงื่อนไขดังต่อไปนี้

– ♦ ถอนตัวจากบาปทั้งหมด

– ♦ มีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าจะไม่กลับกระทำบาปนั้นอีกต่อไป

– ♦ เสียใจต่อบาปที่เคยทำมา

     ประการที่สอง การมีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์  คือ การที่บ่าวคนหนึ่งได้ทำให้เกิดขึ้นระหว่างเขาและสิ่งที่ทำให้เขาเกรงกลัวต่ออัลลอฮ์  และเกรงกลัวความโกรธกริ้วต่ออัลลอฮ์  และการลงโทษของพระองค์ ให้มีสิ่งมาปกป้องจากสิ่งดังกล่าว หากว่าบาปที่ได้กระทำการละเมิดต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน เพิ่มเงื่อนไขไป คือการขออภัยจากผู้ที่เราได้ละเมิดสิทธิของเขา

     ประการที่สาม การกระทำทุกอย่างที่เป็นภาคบังคับในศาสนาและสิ่งเป็นอิบาดะห์ที่สมัครใจ

     ประการที่สี่ ใช้ให้ทำความดีและห้ามปรามความชั่ว

     ประการที่ห้า การปฏิบัติตามนบี ศ็อลลัลลอฮูอะลัยอิวะสัลลัม ในเรื่องหลักความเชื่อทั้งหมด ทั้งด้านคำพูดและการปฏิบัติ

     ประการที่หก การวิงวอนขอต่ออัลลอฮฺ  ด้วยความนอบน้อม

วัลลอฮูอะลัม

จากหนังสือ การต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮฺ ความประเสริฐของมัน และระดับของ สาเหตุต่างๆที่จะให้ได้รับความช่วยเหลือต่อศัตรู โดยท่านเชค สะอีด บิน อะหลี บิน วะหฟฺ อัลก็อฮตอนีย์ หน้าที่ 21-30

อิสลามคำถามและคำตอบ หมายเลขที่  104119 

islammore.com