ความรู้ » ความรู้อิสลาม » อวัยวะทั้งหมดจะยอมสยบต่อลิ้น เพราะลิ้นอาจนำร่างกายไปสู่ความหายนะ

อวัยวะทั้งหมดจะยอมสยบต่อลิ้น เพราะลิ้นอาจนำร่างกายไปสู่ความหายนะ

6 กรกฎาคม 2019
704   0

อวัยวะทั้งหมดจะยอมสยบต่อลิ้น

ในบรรดาอวัยวะของร่างกายมนุษย์ ลิ้นเป็นอวัยวะที่น่ากลัวที่สุด เพราะมันสามารถนำมาซึ่งฟิตนะห์ ความเลวร้ายมากมาย ทั้งการนินทา ใส่ร้าย การพูดจาลอบกัด การพูดในสิ่งไร้สาระ ซึ่งจะทำให้เกิดความเลวร้ายในสังคม และจะนำมาซึ่งการลงโทษอันเจ็บแสบในโลกอาคีเราะห์  เหตุนี้จึงมีฮะดิษของท่านนบีมูฮำหมัด (ซ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) กำชับไว้เกี่ยวกับลิ้น ดังตัวอย่างต่อไปนี้

รายงานจากท่านอบูสะอี๊ด อัลคุดรียฺ )ร่อดียั้ลลอฮู่ อันฮฺ(ว่า ท่านร่อซูลุ้ลลอฮฺ (ซ็อลลัลลฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ได้ กล่าวว่า : เมื่อลูกหลานของอาดำอยู่ในเวลาเช้า อวัยวะทั้งหมดของร่างกายของเขาจะยอมสยบกับลิ้นและพวกมันจะกล่าวว่า : เจ้าจงเกรงกลัวต่ออัลลอฮฺตะอาลาในเรื่องที่เกี่ยวกับพวกเราเถิด เพราะว่าพวกเราขึ้นอยู่กับเจ้าเท่านั้น ถ้าหากว่าเจ้าเที่ยงตรง พวกเราก็จะเที่ยงตรงไปด้วย และถ้าหากว่าเจ้าคดงอไม่เที่ยงตรง พวกเราก็ต้องพลอยคดงอไม่เที่ยงตรงไปด้วยเช่นกัน และหลังจากนั้นก็ต้องทนทุกข์ทรมานอยู่กับการถูกลงโทษ
{ติรมีซี}