Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
ความรู้ » ความรู้อิสลาม » อยากให้ริสกีเพิ่มพูน จงเชื่อมสัมพันธ์เครือญาติ

อยากให้ริสกีเพิ่มพูน จงเชื่อมสัมพันธ์เครือญาติ

8 พฤศจิกายน 2018
2375   0

ท่านอบูฮุร็อยเราะฮฺ เราะฏิยัลลอฮุอันฮฺ ได้เล่าว่า ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้กล่าวว่า :

“อัลลอฮฺได้ทรงสร้างสรรพสิ่งทั้งหลายจนเมื่อเสร็จสิ้นแล้ว ตัวเครือญาติก็ได้ลุกขึ้นมาและกล่าวว่า “นี้คือการยืนของผู้ขอความคุ้มครองให้พ้นจากการถูกตัดขาด” พระองค์ทรงตรัสว่า “ใช่แล้ว เจ้าไม่พอใจกระนั้นหรือที่ฉันจะเชื่อมสัมพันธ์กับผู้ที่เชื่อมสัมพันธ์กับเจ้า และฉันจะตัดขาดกับผู้ที่ตัดขาดกับเจ้า?” จากนั้นท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม ก็ได้กล่าวว่า พวกท่านจงอ่าน (อายะห์นี้) เถิดหากพวกท่านประสงค์

“ดังนั้น หวังกันว่า หากพวกเจ้าผินหลังให้ (กับการอีมานแล้ว) พวกเจ้าก็จะก่อความเสียหายในแผ่นดินและตัดความสัมพันธ์ทางเครือญาติของพวกเจ้ากระนั้นหรือ? ชนเหล่านี้คือบรรดาผู้ที่อัลลอฮฺทรงสาปแช่งพวกเขา ดังนั้นพระองค์จึงทรงทำให้พวกเขาหูหนวก และทรงทำให้พวกเขาตาบอด พวกเขามิได้พิจารณาใคร่ครวญอัลกุรอานดอกหรือ? หรือว่าบนหัวใจของพวกเขามีกุญแจหลายดอกลั่นอยู่”

(บันทึกโดยอัลบุคอรีย์และมุสลิม)

และท่านอนัส เราะฏิยัลลอฮุอันฮุ ได้เล่าว่า ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม ได้กล่าวว่า :

“ผู้ใดอยากให้ริสกีของเขาเพิ่มพูนและให้ร่องรอย (อายุขัย) ของเขาได้ยืดยาวขึ้น เขาก็จงเชื่อมสัมพันธ์เครือญาติของเขาเถิด”

(บันทึกโดยอัลบุคอรียและมุสลิม)

(และความหมายที่ว่า “ยุนสะอ์ ละฮู มิน อะญะริฮฺ” คือ ถูกยืดอายุขัย)

และท่านอับดุลลอฮฺ บินอุมัร เราะฏิยัลลอฮุอันฮฺ ได้เล่าว่า ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม ได้กล่าวว่า

“ผู้เชื่อมสัมพันธ์ (เครือญาติ) ไม่ใช่ผู้ที่กระทำอย่างทัดเทียมกัน (คือ หากใครเชื่อมสัมพันธ์กับเขา เขาก็เชื่อมสัมพันธ์กับคนๆ นั้น) แต่ผู้เชื่อมสัมพันธ์คือผู้ที่เมื่อสัมพันธ์เครือญาติของเขาถูก ตัดขาด เขาก็ต่อสัมพันธ์มัน” (บันทึกโดยอัลบุคอรีย์)

ท่านอบูฮุรอยเราะฮฺ เราะฏิยัลลอฮุอันฮฺ ได้เล่าว่า :

“ชายคนหนึ่งได้กล่าวขึ้นว่า “โอ้ ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ฉันมีญาติๆ ที่ฉันเชื่อมสัมพันธ์กับพวกเขาขณะที่พวกเขาตัดขาดฉัน ฉันทำดีกับพวกเขาขณะที่พวกเขาทำเลวกับฉัน ฉันต้องอดทนกับพวกเขา แต่พวกเขาก็ไม่สนใจฉัน” ท่านก็กล่าวว่า “หากท่านเป็น อย่างที่ท่านพูด ก็เหมือนว่าท่านทำให้พวกเขาเบื่อหน่าย แต่ความเหนือกว่าพวกเขา ที่มาจากอัลลอฮจะยังคงอยู่กับท่านตราบที่ท่านยังคงรักษาสิ่งนั้นไว้” (บันทึกโดยมุสลิม)

คำอธิบาย

อิสลามส่งเสริมให้เชื่อมสัมพันธ์เครือญาติ และให้สร้างความสนิทสนมต่อกัน และห้ามการตัดขาดและการหันหลังให้กัน หรือ สิ่งใดๆ ที่จะชักนำผู้คนไปสู่สิ่งต่างๆ เหล่านี้ และเพราะอย่างนี้ อัลลอฮฺจึงทรงใช้ให้เชื่อมสัมพันธ์เครือญาติ และเตือนไม่ให้ตัดขาดมัน และท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮอลัยฮิวะสัลลัม เองก็ได้กำชับใช้และส่งเสริมในเรื่องนี้ และบอกว่ามันคือสาเหตุที่ทำให้อายุยืนและมีริสกีกว้างขวาง

ประโยชน์ที่ได้รับ

1. จำเป็นต้องเชื่อมสัมพันธ์ต่อเครือญาติ และห้ามตัดขาดกัน

2. ผู้ที่เชื่อมสัมพันธ์ที่แท้จริงไม่ใช่ผู้ที่เชื่อมสัมพันธ์กับผู้ที่เชื่อมสัมพันธ์กับเขา แต่คือผู้ที่เชื่อมสัมพันธ์กับผู้ที่ตัดขาดเขา

3. การเชื่อมสัมพันธ์เครือญาติเป็นสาเหตุเพิ่มริสกี และยึดอายุขัย

4. ไม่อนุญาตให้ตอบโต้การกระทำที่ไม่ดีและละเลยสิ่งที่เป็นวายิบด้วยการกระทำอย่างเดียวกัน

http://islamhouse.muslimthaipost.com/