ความรู้ » ความรู้อิสลาม » หากมี 4 ประการนี้ จะไม่มีสิ่งใดสร้างความเสียหายแก่เจ้า

หากมี 4 ประการนี้ จะไม่มีสิ่งใดสร้างความเสียหายแก่เจ้า

8 กันยายน 2018
299   0

มีรายงานจากท่านอับดุลลอฮฺ อิบนุ อัมรฺ จากท่านนบี มุฮัมมัด ได้กล่าวว่า

“ สี่ประการ เมื่อมีอยู่ในตัวเจ้า แน่นอนสิ่งอื่นๆในโลกนี้ที่พลัดพรากไปจากเจ้า ย่อมไม่สร้างความเสียหายใดๆแก่เจ้านั่นก็คือ

1.การรักษาอะมนะฮฺ

2.การมีคำพูดสัจจริง

3.มีจริยธรรมอันงดงาม

4.การระมัดระวังตนในเรื่องอาหาร”

(บันทึกโดย อะฮฺหมัด)