(22ส.ค.59) นายแพทย์ซุลกิพลี ยูโซ๊ะ หัวหน้าสำนักงานแพทย์เพื่อกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ประเทศซาอุดิอาระเบีย เปิดเผยว่า ในปีนี้สุขภาวะของฮุจยาตไทย โดยภาพรวมถือว่าดีขึ้นหากเปรียบเทียบช่วงเวลาเดียวกันกับปีที่ผ่านมา โดยผู้มาขอรับบริการส่วนใหญ่จะเป็นโรคทั่วไป ส่วนโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจจำนวนลดน้อยลงกว่าทุกปี อย่างไรก็ตามทางหน่วยแพทย์ก็มีมาตรการป้องกันทั้งให้ความรู้แก่ผู้แสวงบุญ ตั้งแต่ก่อนเดินทางมาจากประเทศไทยและให้คำแนะนำ ในระหว่างพำนักในประเทศซาอุดิอาระเบีย นอกจากนี้ทางหน่วยแพทย์ยังมี อสม.ฮัจย์ที่ผ่านการอบรม ช่วยในการดูแลสุขภาพผู้แสวงบุญชาวไทยได้อีกทางหนึ่ง

PNOHT590822001000403-300x225

หัวหน้าสำนักงานแพทย์เพื่อกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ประเทศซาอุดิอาระเบีย กล่าวอีกว่า สิ่งที่อยากจะเน้นย้ำให้ฮุจยาต มี 2 เรื่องใหญ่ๆ คือ ฮุจยาตที่มีโรคประจำตัวจะต้องทานยาอย่างสม่ำเสมอเหมือนที่เคยปฏิบัติที่เมืองไทย สอง คือ จะต้องระมัดระวังป้องกันตัวเองในเรื่องของการใช้หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากที่พัก หากต้องออกกลางแดดควรใช้ร่มและถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ควรออกจากที่พักในช่วงเวลาที่มีอากาศร้อน ดื่มน้ำให้มากและบ่อย เมื่อกลับมาถึงที่พักก็ไม่ควรอาบน้ำทันที และสุดท้ายทุกครั้งที่จะรับประทานอาหารให้ฮุจยาตล้างมือให้สะอาด ข้อปฏิบัติเหล่านี้จะช่วยให้ฮุจยาตมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงตลอดเทศกาลฮัจย์ และปฏิบัติศาสนกิจฮัจย์ตามหลักศาสนาได้ฮัจย์ที่สมบูรณ์ทุกท่าน

ที่มา : กรมประชาสัมพันธ์