ความรู้ » ความรู้อิสลาม » สี่ประการที่เป็นเสบียงในโลกอาคีเราะห์

สี่ประการที่เป็นเสบียงในโลกอาคีเราะห์

7 ธันวาคม 2019
237   0

สี่ประการที่เป็นเสบียงในโลกอาคีเราะห์

ข้อคิดสะกิดใจในคุตบะห์วันศุกร์ท่านบี(ศ็อลลัลลัลลอฮู่อ้าลัยฮี่ว่าซัลลัม)ทรงกล่าวไว้ความว่า สองความสุขที่มนุษย์ส่วนมากไม่ให้ความสำคัญคือการมีสุขภาพดีและเวลาว่าง

ท่านฮาซัน ร่อฮี่ม่าฮุ้ลลอฮ์กล่าวว่า สี่ประการที่เป็นเสบียงของโลกอาคีเราะห์ คือการถือศีลอด. สุขภาพจิตที่ดี การบริจาคเป็นสิ่งปกปิดระหว่างเขากับนรก การละหมาดทำให้บ่าวใกล้ชิดผู้อภิบาลของเขา และนำตาจะลบล้างความผิดพลาด

รากฐานการภักดีมีสามประการคือ ความกลัว การมุ่งหวัง ความรัก

เครื่องหมายของความกลัวคือละทิ้งสิ่งที่ถูกห้าม

เครื่องหมายของความหวังคือชอบทำการภักดี

เครื่องหมายของความรักคือหลงไหล อยากเข้าไกล้

รากฐานแห่งความชั่วมีสามประการคือความหยิ่งยโส ความโลภและการอิจฉาริษยา

ความหยิ่งยโสมาจากอิบลีสเมื่อครั้งที่อัลลอฮ์ใช้ให้สุหยูดต่ออาดัมแต่มันไม่ยอมสุหยูดมันจึงถูกสาปแช่ง

ความโลภมาจากอาดัมเมื่อครั้งที่เขากินผลไม้ที่ถูกห้าม อัลลอฮ์จึงให้เขาออกจากสวรรค์ที่เขาเคยอาศัยอยู่

ความอิจฉาริษยามาจากกอบีลลูกของอาดัมฆ่าฮาบี้ลน้องชายเพราะอิจฉาริษยาที่น้องได้สิ่งที่ดีกว่า

ท่านทั้งหลายจำต้องห่างไกลความชั่ว มุ่งมั่นทำความดี บริสุทธิ์ใจในการภักดี

มนุษย์มีสามประเภท

1. เขาพะวงอยู่กับโลกหน้าไม่สนใจโลกดุนยาเขาคือผู้ชนะที่ทำแต่ความดี

2. เขาพะวงอยู่กับดุนยาไม่สนใจอาคีเราะห์(โลกหน้า)เขาคือผู้พ่ายแพ้ที่ขาดทุนไม่มีความดีเหลืออยู่เลย

3. เขาพะวงอยู่กับดุนยาและอาคีเราะห์เขาอาจจะพลาดพลั้งหรือรอดปลอดภัย

ท่านฮาติมกล่าวว่า สี่ประการที่เขาไม่รู้ค่าของมันนอกจากสี่คนนี้ เขาไม่รู้ค่าของความหนุ่มนอกจากคนแก่ เขาไม่รู้ค่าของสุขภาพดีนอกจากผู้ป่วย เขาไม่รู้ค่าของความสบายนอกจากผู้ประสบความเดือดร้อน เขาไม่รู้ค่าของการดำเนินชืวิตนอกจากคนตาย..!!!

อามีน…

#SumonMaseng