ความรู้ » รอมฏอน » สิ่งที่ประเสริฐที่สุดสำหรับสตรี ในการละหมาดตะรอเวียหฺ

สิ่งที่ประเสริฐที่สุดสำหรับสตรี ในการละหมาดตะรอเวียหฺ

19 พฤษภาคม 2017
1659   0

สิ่งที่ประเสริฐที่สุดสำหรับสตรี ในการละหมาดตะรอเวียหฺ 

ถาม: อันใดที่เป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดสำหรับสตรี ละหมาดตะรอเวียหฺ ที่บ้านของนาง หรือละหมาดร่วมกับบรรดามุสลิมที่มัสญิด ? .

ท่านบียฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กล่าวไว้ว่า .

“لاَتَمْنَعُواْإِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَاللهِ ، وَبُيُوْتُهُنَّ خَيْرٌلَهُنَّ ، وَلْيَخْرُجنَ تَفِلاَتٍ”

“ท่านทั้งหลาย อย่าได้ห้ามบรรดาบ่าวหญิง ของอัลลอฮฺ ไม่ให้ไปยังญิดของบอัลลอฮฺ และบ้านเรือนของพวกนาง เป็นที่ที่ดีที่สุด สำหรับพวกนาง และให้พวกนางได้ออกไป โดยไม่มีการตกแต่ง และใส่น้ำหอม”. (อิมามอบูดาวู๊ดได้รายงานไว้ในสุนันของตน/1/52จากหะดีของอบูฮุรอยเราะฮฺ ร่อฎิยัลลอฮอันฮฺ) .

หะดีษนั้น มันบ่งบอกกถึงการอนุญาต ให้นางออกไปยังมัสญิด ด้วยเงื่อนไขที่ได้กล่าวถึงแล้ว และมันก็คือ การตั้งมั่นอยู่ในความละอาย และการปกปิดที่มิดชิด ละทิ้งการตกแต่ง และการใส่น้ำหอม ตั้งแถวอยู่ด้านหลังของพวกผู้ชาย พร้อมกับการที่ตั้งมั่นอยู่กับเงื่อนไขนี้แล้ว การละหมาของนางภายในบ้านของนาง ก็ยังประเสริฐสำหรับนางมากกว่า อันเนื่องจากในนั้น มีการปกปักรักษานาง ไม่มีการทำให้ตัวของนางเสียหาย และคนอื่นต้องเสียหายดัวยตัวของนางด้วย ส่วนเมื่อนางไม่ได้ตั้งมั่นอยู่กับเงื่อนไขนี้ การออกของนางไปสู่ ก็เป็นสิ่งต้องห้ามสำหรับนาง นางจะมีบาป  ถึงแม้การมุ่งหมาย คือ การละหมาดก็ตาม .

(โดย.ไชยคฺซอและหฺ อิบนุ เฟาซาน ถอดความ ม.ดอนฉิมพลี)

ตอบ: สิ่งที่ประเสริฐที่สุดสำหรับสตรี คือ การละหมาดที่บ้านของนาง อนุญาตให้นางละหมาดละหมาดที่ถูกกำหนด (ฟัรฎู) ละหมาดตะรอเวียหฺ ละหมาดสุริยุปราคา และละหมาดญะนาซะฮฺที่มัสญิดร่วมกับหมู่คณะ

โดยมีเงื่อนไขว่า นางจะต้องเป็นผู้ปกปิดด้วยเสื้อคลุมที่สมบูรณ์แบบ หลีกเลี่ยงการตกแต่งร่างกาย และเสื้อผ้าของนาง และหลีกเลียงการใส่น้ำหอมร่างกาย และเสื้อผ้าของนาง .

http://www.susantisug.com/index.php?op=view&web_id=456