Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

สมาพันธ์สื่อผุดไอเดีย ชวนมุสลิมไทยเฟสไลฟ์ คัดเลือก กอจ.ทั่วประเทศ

ADMIN

สมาพันธ์สื่อผุดไอเดีย ชวนมุสลิมไทยเฟสไลฟ์ คัดเลือก กอจ.ทั่วประเทศ

สมาพันธ์สื่อมุสลิมไทย ถือเป็นองค์หลักที่สำคัญและเป็นจุดศูนย์รวมของสื่อมุสลิมในประเทศไทย ดังเช่น สื่อออนไลน์ เว็บไซต์ ทีวี วิทยุ และสื่อสิ่งพิมพ์ ในระดับแนวหน้าของมุสลิม จึงมีแนวคิดที่จะรณรงค์ให้มุสลิมไทยทั่วประเทศเข้าร่วมสังเกตุการณ์การคัดเลือกในครั้งนี้และทำการเฟสไลฟ์อย่างพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ 

ดังที่ทราบกันว่า ปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ จะมีการคัดเลือกคณะบุคคลที่จะเข้ามาทำหน้าที่ในองค์กรสำคัญๆทั่วประเทศนั้น คือ ตำแหน่งคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด (กอจ.),ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด (ปธ.กอจ) และ คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย (กอท) โดยตำแหน่งดังกล่าวนี้ถือได้ว่า เป็นตำแหน่งที่สำคัญและมีบทบาทในการบริหารกิจการที่เกี่ยวข้องกับสังคมมุสลิมเป็นอย่างมาก

ตำแหน่งดังกล่าวนี้จะมีการคัดเลือก โดยผู้มีสิทธิ์ที่จะคัดเลือกนั้นคือ “โต๊ะอีหม่ามจากทั่วประเทศ” จะทำหน้าที่คัดเลือก กอจ. ของแต่ละจังหวัด ซึ่งจะมีมากน้อยขึ้นอยู่กับว่า จังหวัดดังกล่าวมีจำนวนมัสยิดมากน้อยเพียงใด โดยหลังจาก ปธ.กอจ และ กอท.

สมาพันธ์สื่อผุดไอเดีย ชวนมุสลิมไทยเฟสไลฟ์ คัดเลือก กอจ.ทั่วประเทศ

คุณมูฮัมหมัดเฟาซี แยนา เลขาธิการสมาพันธ์เครือข่ายสื่อมุสลิมไทย

 

คุณมูฮัมหมัดเฟาซี แยนา เลขาธิการสมาพันธ์เครือข่ายสื่อมุสลิมไทย เผยว่า การคัดเลือกคณะกรรมการอิสลามที่จะถึงนี้นับเป็นก้าวแห่งการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของสังคมมุสลิม อีกทั้งจะเป็นได้ว่า สังคมค่อนข้างให้ความสำคัญกับการคัดเลือกในครั้งนี้สูงมากขึ้นกว่าในอดีต โดยตำแหน่งดังกล่าวนี้จะมีวาระ 6 ปี ด้วยกัน ซึ่งหากผู้ที่เข้ารับการคัดเลือกได้เข้าไปทำอย่างอย่างจริงจัง ก็สามารถที่จะสร้างประโยชน์ให้กับสังคมได้เป็นอย่างมาก 
 โดยส่วนตัวเล็งเห็นว่า การทำงานที่มีความโปรงใส่ ซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบ เป็นเรื่องที่สำคัญ ดังนั้น หากการคัดเลือกคณะกรรมการต่างๆ ไม่โปร่งใส เกิดความขัดแย้ง ชิงเก้าอี้แบบวิธีสกปรก ไม่เป็นไปตามกฏกติกาที่วางไว้ แน่นอนว่าผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะทำงานอย่างโปร่งใสและมีความบริสุทธิ์ ใจคงเป็นเรื่องที่ลำบาก

สมาพันธ์สื่อผุดไอเดีย ชวนมุสลิมไทยเฟสไลฟ์ คัดเลือก กอจ.ทั่วประเทศ

คุณบัญญัติ ทิพย์หมัด ประธานฝ่ายกิจกรรม สมาพันธ์เครือข่ายสื่อมุสลิมไทย

คุณบัญญัติ ทิพย์หมัด ประธานฝ่ายกิจกรรม สมาพันธ์เครือข่ายสื่อมุสลิมไทย เผยว่า การรณรงค์ให้มีการถ่ายทอดสด หรือเฟสไลฟ์การคัดเลือกคณะกรรมการ ก็ถือได้ว่า ให้ประชาชนมุสลิมได้มีส่วนร่วมในการคัดเลือกหรือเลือกตัวแทนของตนเองได้อีกแนวทางหนึ่ง ซึ่งวิธีการก็สามารถกระทำได้โดยง่ายดาย ดังเช่น ผู้ที่ประสงค์จะถ่ายทอดสด เพียงแต่เข้าร่วมสังเกตการณ์ในครั้งนี้และดำเนินการ Facebook Live ในหน้าเพจของตัวเอง โดยเขียนว่า เฟสไลฟ์ การคัดเลือก ณ จังหวัดใด เพียงแค่นี้ ก็เป็นการกระจายข่าว อีกทั้งสามารถให้เพื่อนๆ และบุคคลที่สนใจสามารถติดตามการคัดเลือกในครั้งนี้ได้อย่างใกล้ชิด

โดยทางสมาพันธ์สื่อฯ จะขอความร่วมมือไปยังสื่อมวลชนหลักๆ ที่สำคัญของสมาพันธ์ ฯ ให้ช่วยกันประชาสัมพันธ์ต่อ รวมถึงช่วยกันแชร์การเฟสไลฟ์ของแต่ละจังหวัดต่อไป ซึ่งคาดว่า หากทุกๆคนให้ความร่วมมือ และช่วยกันเฟสไลฟ์ได้ครบทั้ง 39 จังหวัด ถือได้ว่าเป็นมิติที่ยิ่งใหญ่สำหรับมุสลิมไทย ที่ต้องการเห็นภาพการเฝ้าระวังในขั้นตอนการคัดเลือกที่โปร่งใส บริสุทธิ์ยุติธรรมในองค์กรศาสนาของประเทศไทยอีกด้วย

โดยตาม พรบ.ปี 40  จังหวัดที่ทำการคัดเลือกทั้งหมด มี 39 จังหวัด และ กอจ.มีไม่น้อยกว่า 9 คน และสูงสุดไม่เกิน 30 คน และให้คณะกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ เลขานุการและตำแหน่งอื่นตามความจำเป็น โดย กอจ. จะมีคุณสมบัติในเบื้องต้น  อายุไม่น้อยกว่า 30 ปี, ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย,ไม่เป็นผู้เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก,ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบติหน้าที่ได้,จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ,ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เป็นต้น 

อีกทั้งจะต้องเป็นสัปบุรุษประจำมัสยิดในจังหวัดนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปีก่อนวันคัดเลือก และมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปีก่อนวันคัดเลือก โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังเช่น ให้คำปรึกษากับผู้ว่าราชการจังหวัด ประนีประนอมหรือชี้ขาดคำร้องทุกข์ของสัปบุรุษแต่ละมัสยิด พิจารณาเกี่ยวกับการจัดตั้ง ย้าย รวม หรือการเลิกมัสยิด เป็นต้น โดยกรณีพ้นจากตำแหน่ง เมื่อตาย ลาออก หรือมีมติจาก กอท. เพราะขาดคุณสมบัติต้องห้าม   (รายละเอียด พ.ร.บ.บริหารองค์กรอิสลาม 2540)

ที่มาของเนื้อหา : news.muslimthaipost.com

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

ข่าวฮอต วันนี้