ความรู้ » ความรู้อิสลาม » ริสกีของคนท้อง ซูเราะห์ที่ควรอ่านขณะตั้งครรภ์

ริสกีของคนท้อง ซูเราะห์ที่ควรอ่านขณะตั้งครรภ์

15 สิงหาคม 2019
1341   0

ริสกีของคนท้อง อ่านซูเราะห์อะไรขณะตั้งครรภ์

การตั้งครรภ์ ถือว่าเป็นช่วงหนึ่งที่สำคัญของผู้เป็น “แม่” ที่จะต้องอุ้มครรภ์ด้วยความยากลำบากและมีความเหน็ดเหนื่อย ตลอดระยะเวลาทรมาน 40 สัปดาห์ และจะต้องเลี้ยงดู อบรมสั่งสอนจนกระทั้งเติบใหญ่ โดยมุ่งหวังที่จะให้ลูกเป็นคนดีและมีความศรัทธาต่ออัลลอฮฺ (ซุบฮานะฮุวะตะอาลา)

มาดูริสกีของคนท้อง คุ้มค่ามากที่อัลลอฮฺทรงตอบแทน มีดังนี้…

1. ดุอาอฺผู้ที่ตั้งครรภ์จะถูกตอบรับมากกว่าคนที่ไม่ตั้งครรภ์

2. หากผู้ที่ตั้งครรภ์เสียชีวิต การตาย เปรียบเสมือนการตายชาฮีด

3. หากลูกตายในครรภ์ หรือ มีการเเท้ง คลอดก่อนกำหนด เเต่ทารกเสียชีวิต ลูกสามารถช่วยเหลือเเม่ในวันกียามัตจากไฟนรก

4. หยดนมที่หลั่งออกมา 1 หยด เพื่อให้ลูก เท่ากับ 1 ผลความดี หรือ ผลบุญ

5. ขณะคลอด เป็นเวลาที่เหมาะสมที่ผู้เป็นพ่อควรดุอา เพราะ ดุอาอฺจะถูกตอบรับในเวลานั้นมาก

6. เป็นการลบล้างบาป เเละเพิ่มความดีในระดับผู้ที่ตายชาฮีด

7. ทุกความเจ็บปวดขณะตั้งครรภ์ เเละขณะคลอด มีการบันทึกความดี

อ่านซูเราะห์อะไรขณะตั้งครรภ์ มีดังนี้…

1. ซูเราะฮฺอัลฟาตีฮะห์ เพื่อจิตใจที่สดใสและความจาที่ดี

2. ซูเราะฮฺลุกมาน เพื่อให้ลูกมีความคิดสติปัญญาและจิ ตใจที่ดี

3. ซูเราะฮฺอัลหุญร๊อต เพื่อเพิ่่มน้านมแม่และลูกที่เกิดมาให้เ ป็นคนช่างสังเกต

4. ซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ เพื่อความบริสุทธิ์ของจิตวิญญาณแล ะป้องกันตัวเองจากความชั่วร้าย (เมาะซียัต)

5. ซูเราะฮฺมัรยัม คลอดง่ายและลูกที่ซอลิฮฺ

6. ซูเราะฮฺยูซูฟ ให้ลูกงดงามทั้งรูปกายและอัคลาก

7. ซูเราะฮฺยาซีน ให้หัวใจนั้นสงบ และห่างไกลจากอิบลิสและชัยฏอน

8. ซูเราะฮฺอันนะหฺลฺ ลูกที่เกิดมาเป็นลูกที่มีระเบียบวินัย

อย่างไรก็ตาม ซูเราะห์อื่นๆ ก็สามารถอ่านได้เพื่อเป็นการทำอิบาดะห์ไม่ต้องเจาะจงซูเราะห์ใดซูเราะห์หนึ่ง ถือเป็นการทบทวนอัลกุรอานไปในตัวอีกทั้งลูกยังได้ฟังอีกด้วย

ขอดุอาอฺให้คลอดลูกง่ายๆ

– ข้าแต่อัลลอฮฺ แท้จริงข้าพระองค์ขอฝากทารกในมดลูกของข้าพระองค์ไว้กับพระองค์ พระองค์ท่าน คือผู้ซึ่งไม่ทำให้ของฝากของพระองค์นั้นสูญหาย

– ข้าแต่อัลลอฮฺ ขอพระองค์โปรดทรงรักษาทารกของข้าพระองค์ โปรดทรงคุ้มครองปกป้องเขา โปรดทรงให้เขาคงอยู่อย่างมั่นคงในมดลูกของข้าพระองค์ และโปรดทรงให้การตั้งครรภ์เขาดำเนินไปอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ด้วยดี

– ข้าแต่อัลลอฮฺ ขอพระองค์โปรดทรงสร้างเขาในเรือนร่างที่สวยงามยิ่ง และโปรดทรงปกป้องเขา ให้พ้นจากความอัปลักษณ์ และโรคภัยทั้งหมดด้วยเถิด

– ข้าแต่อัลลอฮฺ ขอพระองค์โปรดทรงให้การตั้งครรภ์ การคลอด การให้นม และการเลี้ยงดูเขาเป็นเรื่องง่ายดาย โปรดทรงให้เขาเป็นบ่าวผู้เชื่อฟังพระเจ้า เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ สามัคคีกับพี่น้อง เป็นคนที่มีค่ายังประโยชน์ต่อประชาชาติของพระองค์ และโปรดทรงให้เขาเป็นผู้ที่เพิ่มจำนวนให้กับอิสลามและมุสลิมทั้งหลายด้วยเถิด

– ข้า แต่อัลลอฮฺ ขอพระองค์โปรดทรงให้เขาเป็นมุสลิม เป็นคนดี เป็นบ่าวผู้ภักดี เป็นผู้ที่รำลึกถึงพระองค์ เป็นผู้จดจำอัลกุรอาน และเป็นหนึ่งในผู้ปฎิบัติตามอัลกุรอานด้วยเถิด

islamhouse.muslimthaipost.com