ความรู้ » ความรู้อิสลาม » มั่นใจในสัญญาของอัลลอฮฺ

มั่นใจในสัญญาของอัลลอฮฺ

9 กันยายน 2019
174   0

มั่นใจในสัญญาของอัลลอฮฺ

من دعا وإستبطأ اﻹجابة وترك الدعاء
كمن بذر بذرة وسقاها ورعاها
فلما حان وقت حصادها
ولى..وتركها..!!

“ผู้ที่”วอนขอ”ต่ออัลลอฮฺ และได้รับการตอบรับล่าช้า หลังจากนั้นเขาก็เลิกขอ ก็ไม่ต่างอะไรกับผู้ที่เขาหว่านเมล็ดพันธ์พืชเพื่อทำการเพาะปลูก และเขาก็หมั่นดูแลรักษา รดน้ำ พรวนดินอย่างสม่ำเสมอ..
แต่เมื่อถึงเวลาเก็บเกี่ยว เขากลับปล่อยมันทิ้ง โดยไม่สนใจใยดีเลยแม้แต่น้อย..”

พระเจ้าของเรา พระองค์ได้ทรงสัญญากับพวกเราไว้ว่า:

(( أدعواني أستجب لكم))

“สูเจ้าทั้งหลายจงวอนขอจากเรา และเราจะตอบรับการวอนขอของสูเจ้า”

เป็นคำมั่นสัญญา ที่เราต้องมีความเชื่อมั่น(يقين) ต่อพระผู้เป็นเจ้า และต้องไม่มีการเคลือบแคลง สงสัยต่อคำสัญญาของพระองค์ เพราะมันจะส่งผลต่อความเชื่อมั่น ในศรัทธาที่เรามีต่อพระองค์..

หน้าที่ของเราคือการขอ ส่วนการตอบรับจะช้า-เร็ว เป็นพระประสงค์ของพระองค์

บางทีตัวเราเอง อาจเป็นสาเหตุหนึ่ง หรือไม่ก็อาจเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้การตอบรับ ไม่เป็นไปตามที่เราต้องการ ถ้าเป็นเช่นนั้น..เราต้องกลับมา”ทบทวน”ตัวเอง ว่าเราทำทุกอย่างดีที่สุด แล้วหรือยัง? หรือเราได้แต่ขอ แต่ไม่ได้ทำอะไรเลย?

เหมือนเราจอดเรือ แต่ไม่ได้ผูกเชือกเรือ และเราก็คาดหวังว่า เรือมันคงจะไม่ลอย ออกนอกฝั่ง แต่ถ้าเราทำทุกอย่าง ดีที่สุดแล้วตามความสามารถ ที่เรามีอยู่และเราก็ส่งมอบ(توكل) เรื่องราวต่างๆให้พระองค์ เป็นผู้ดูแลรักษาและพิจรณา พร้อมกับแนบคำร้อง(دعاء)ไปด้วย

หากทำดังนั้น..เราเชื่อมั่น 100% ได้เลยว่า คำร้องของเรา จะไม่มีวันเป็นหมัน(إن شاءالله) เพราะ..”พระองค์อัลลอฮฺ(ซ.บ.) ได้ทรงสัญญาไว้ในอัลกุรอานว่า:

((إن الله لايخلف الميعاد))صدق الله العظيم

“แน่แท้ พระองค์อัลลอฮฺจะไม่ทรงบิดพริ้วสัญญา”

พระดำรัสของพระองค์สัจจริงเสมอ

—————————————–###

#ศรัทธาที่หล่นหาย