รูปภาพ » ภาพมัสยิด » มัสยิดกลางจังหวัดยะลา ศาสนสถานสำคัญในจังหวัดยะลา

มัสยิดกลางจังหวัดยะลา ศาสนสถานสำคัญในจังหวัดยะลา

5 กันยายน 2016
736   0

216574169251

มัสยิดกลางจังหวัดยะลา ศาสนสถานสำคัญในจังหวัดยะลา 

 

มัสยิดกลางจังหวัดยะลา สร้างเมื่อ พ.ศ. 2527 รูปทรงงดงาม เป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกที่สอดแทรกเส้นกรอบทรงสุเหร่าไว้ได้อย่างกลมกลืน ด้านหน้าเป็นบันไดกว้างสูงประมาณ 30 -ขั้น ทอดสู่ลานชั้นบน หลังคาทรงสี่เหลี่ยมมีโดมใหญ่อยู่กลาง