Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
ความรู้ » ความรู้อิสลาม » ผู้ศรัทธาจะไม่กลัวใครนอกจากอัลลอฮ์ เพียงองค์เดียว

ผู้ศรัทธาจะไม่กลัวใครนอกจากอัลลอฮ์ เพียงองค์เดียว

3 กุมภาพันธ์ 2018
1061   0

ผู้ศรัทธาจะไม่กลัวใครนอกจากอัลลอฮ์ เพียงองค์เดียว

แปลเรียบเรียง อับดุลบารีย์ นาปาเลน

 
          พวกเขาจะไม่หวั่นเกรงใดๆต่อศัตรู แต่ที่พวกเขากลัวก็คือบาป หรือการฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์ หรือความบกพร่องในหน้าที่ต่อพระองค์  หรือความผิดที่พวกเจตนาทำไป ที่มันจะเป็นสาเหตุให้พระองค์ทรงลงโทษพวกเขา และบางครั้งลงโทษพวกเขาด้วยน้ำมือของศัตรู เพราะอำนาจทุกอย่างอยู่ที่อัลลอฮ์ พระองค์จะทรงให้แก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ หรือถอนอำนาจออกจากผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ การงานทุกอย่างขึ้นอยู่กับพระองค์

 
– ถ้าหากว่าผู้ศรัทธาได้ศรัทธาต่ออัลลอฮอย่างมั่นคง อยู่ในการภักดีอยู่ตลอด พระองค์ก็จะคุ้มครองเขาจากศัตรูและสิ่งชั่วร้ายทั้งหลาย

“แท้จริงอัลลอฮ์ทรงปกป้องบรรดาผู้ศรัทธาให้พ้นจากศัตรู แท้จริงอัลลอฮ์ไม่ทรงโปรดปรานทุกคนที่ทรยศเนรคุณ”
(อัล-หัจญ์ – Aya 38)

“สำหรับบรรดาผู้ (ที่ถูกโจมตีนั้น) ได้รับอนุญาตให้ต่อสู้ได้ เพราะพวกเขาถูกข่มเหง
และแท้จริงอัลลอฮ์ทรงสามารถที่จะช่วยเหลือพวกเขาได้อย่างแน่นอน”
(อัล-หัจญ์ – Aya 39)

– และศัตรูมักจะขู่เข็นปวงบ่าวของอัลลอฮอย่างสม่ำเสมอ แต่พวกเขาจะไม่หวั่นเกรง หรือกลัวใครอื่นนอกจากพระองค์

“บรรดาที่ผู้คน ได้กล่าวแก่พวกเขาว่า แท้จริงมีผู้คน ได้ชุมนุมสำหรับพวกท่าน
ดังนั้นพวกท่านจงกลัวพวกเขาเถิด แล้วมัน ได้เพิ่มการอีมานแก่พวกเขา
และพวกเขากล่าวว่าอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ที่พอเพียงแก่เราแล้ว และเป็นผู้รับมอบหมายที่ดีเยี่ยม”
(อาล อิมรอน – Aya 173)

“แล้วพวกเขาได้กลับมา พร้อมด้วยความกรุณาจากอัลลอฮ์ และความโปรดปราน(จากพระองค์)
โดยมิได้มีอันตรายใด ๆ ประสบแก่พวกเขา
และพวกเขาได้ปฏิบัติตามความพอพระทัยของอัลลอฮ์ และอัลลอฮ์คือผู้ทรงโปรดปรานที่ยิ่งใหญ่”
(อาล อิมรอน – Aya 174)

“แท้จริงชัยฏอนนั้น เพียงขู่ได้เฉพาะบรรดาผู้ที่ปฏิบัติตามมันเท่านั้น ดังนั้นพวกเจ้าจงอย่ากลัวพวกเขา
และจงกลัวข้าเถิด หากพวกเจ้าเป็นผู้ศรัทธา”
(อาล อิมรอน – Aya 175)

– หากบรรดาผู้ศรัทธาได้มีความยำเกรงต่ออัลลอฮอย่างเเท้จริงเเล้ว พระองค์จะทรงให้หัวอกของบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานั้นเกิดความหวาดกลัวพวกเขา

“จงรำลึกขณะที่พระเจ้าของเจ้าประทานโองการแก่มลาอิกะฮ์ ว่า แท้จริงข้านั้นร่วมอยู่กับพวกเจ้าด้วย
ดังนั้นพวกเจ้าจงทำให้บรรดาผู้ศรัทธามั่นคง เถิด ข้าจะโยน ความกลัวเข้าไปในหัวใจของบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธา
แล้วพวกเจ้าจงฟันลงบนก้านคอ และจงฟันทุก ๆ ส่วนปลายของนิ้วมือ จากพวกเขา”
(อัล-อันฟาล – Aya 12)

– และเหมือนดังบรรดาผู้กลับกลอกจะหวั่นเกรงผู้ศรัทธามากกว่าที่พวกเขามีต่ออัลลอฮ์

“แน่นอนพวกเจ้านั้นเป็นที่หวาดเกรงในทรวงอกของพวกเขายิ่งกว่าที่พวกเขามีต่ออัลลอฮ์
ทั้งนี้ก็เพราะว่าพวกเขาเป็นหมู่ชนที่ไม่เข้าใจ”
(อัล-หัชร์ – Aya 13)

– ดังนั้น จงอย่ากลัวใครๆ แต่จงกลัวต่ออัลลอฮ์ ส่วนการพ่ายแพ้ของบรรดาผู้ศรัทธาแห่งสงครามในอดีต สาเหตุอันเนื่องมาจากการฝ่าฝืนของพวกเขาต่ออัลลอฮ์และรอซู้ล ทั้งๆที่พวกเขาก็มีท่านนบีอยู่ด้วย

“และเมื่อมีภยันตรายหนึ่ง ประสบแก่พวกเจ้า ทั้ง ๆ ที่พวกเจ้าได้ให้ประสบแก่พวกเขามาแล้วถึงสองเท่าแห่งภยันตรายนั้น
พวกเจ้าก็ยังกล่าวว่าสิ่งนี้มาประสบกับเราได้อย่างไร ? 
 

จงกล่าวเถิด(มุฮัมมัด) ว่า มัน(เป็นเหต)มาจากที่ตัวของพวกท่านเอง แท้จริงอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ่งทุกอย่าง”
(อาล อิมรอน – Aya 165)

– ด้วยกับบาปกรรมต่างๆที่โทษของมันจะกลับมาประสบกับตัวเอง

“และสำหรับบรรดาผู้ที่มีโรคอยู่ในจิตใจของพวกเขา บทนี้ก็ยิ่งจะเพิ่มความสกปรกให้แก่พวกเขามากยิ่งขึ้นไปอีก
และพวกเขาจะตายไปในสภาพที่เป็นพวกปฏิเสธศรัทธา”
(อัต-เตาบะฮฺ – Aya 125)

“และพวกเขาไม่เห็นดอกหรือว่า แท้จริงพวกเขาจะถูกทดสอบในทุก ๆปี ครั้งหนึ่งหรือสองครั้ง
แล้วพวกเขาก็ไม่ยอมกลับเนื้อกลับตัวและพวกเขาก็ไม่สำนึกผิดอีกด้วย”
(อัต-เตาบะฮฺ – Aya 126)

– ดังนั้น ทางออกจากปัญหา และภัยวิบัติต่างๆก็ต้องกลับเนื้อกลับตัวไปสู่พระองค์

“และอัลลอฮฺจะไม่เป็นผู้ทรงลงโทษพวกเขาทั้งๆที่พวกเขาขออภัยโทษกัน”
(อัล-อันฟาล – Aya 33)

– หมั่นขอความช่วยหรือจากอัลลอฮ์ เพราะดุอาคืออาวุธและเกาะป้องกันของบรรดาผู้ศรัทธา

“และนบีกี่มากน้อยแล้ว ที่กลุ่มชนอันมากมายได้ต่อสู้ร่วมกับเขา แล้วพวกเขาหาได้ท้อแท้ไม่
ต่อสิ่งที่ได้ประสบแก่พวกเขาในทางของอัลลอฮ์ และพวกเขาหาได้อ่อนกำลังลง
และหาได้สยบไม่ และอัลลอฮ์นั้นทรงรักผู้ที่อดทนทั้งหลาย”
( อาล อิมรอน – Aya 146 )

“และคำพูดของพวกเขามิปรากฏเป็นอื่นใด นอกจากพวกเขากล่าวว่า โอ้พระเจ้า แห่งพวกข้าพระองค์
โปรดได้ทรงอภัยโทษให้แก่พวกข้าพระองค์ด้วยเถิด ซึ่งบรรดาความผิดของพวกข้าพระองค์
และการที่พวกข้าพระองค์กระทำเกินขอบเขตในกิจการของพวกข้าพระองค์
และโปรดทรงให้เท้าของพวกข้าพระองค์นั้นมั่นคง
และโปรดทรงช่วยเหลือพวกข้าพระองค์ให้ชนะเหนือกลุ่มชนผู้ปฏิเสธศรัทธาด้วย”
(อาล อิมรอน – Aya 147)

“แล้วอัลลอฮ์ก็ทรงประทานให้แก่พวกเขาซึ่งผลตอบแทนแห่งโลกนี้ และผลตอบแทนที่ดีแห่งปรโลก
และอัลลอฮ์นั้นทรงรักผู้กระทำดีทั้งหลาย”
(อาล อิมรอน – Aya 148)

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

islammore.com