ความรู้ » ความรู้อิสลาม » บันได 9 ขั้น สู่สถานะ “ชาวสวรรค์” ของอัลลอฮฺ

บันได 9 ขั้น สู่สถานะ “ชาวสวรรค์” ของอัลลอฮฺ

13 สิงหาคม 2018
482   0

บันได 9 ขั้น สู่สถานะ “ชาวสวรรค์” ของอัลลอฮฺ

1. มีศรัทธาต่ออัลลอฮฺ

2. มีความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะได้เป็นชาวสวรรค์ (ไม่ใช่แค่อยากไปวันๆ)

3. สร้างความรู้ความเข้าใจในอิสลามขึ้นมา (วิธีการได้เป็นชาวสวรรค์) นั่นคืออัลกุรอ่าน และ หะดิษ แบบอย่างของท่านนบีมูฮัมมัด ซล. และบรรดาประชาชาติตัวอย่าง

4. กล้าเปลี่ยน! ลงมือทำตามความรู้ที่ได้มา เช่นบรรดาประชาชาติตัวอย่าง

5. ฝึกสมาธิ ให้จดจ่อต่อวิธีการ (เน้นๆๆ วิธีการ) บรรลุเป้าหมาย (ได้เป็นชาวสวรรค์)

6. สร้าง “นิสัยที่จำเป็น” ต่อการบรรลุเป้าหมาย ได้แก่ ความมีระบบ ระเบียบ วินัย ความพากเพียร

7. กล้าคิด กล้าสร้างสรรค์ เปลี่ยนตัวเองเป็นคนหัวก้าวหน้า รักการพัฒนา และทำอย่างสุดความสามารถ เหมือนเห็นอัลลอฮฺ ซบ. อยู่เสมอ ทุกเวลา

8. เป็นนักแก้ปัญหา พัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถในการเผชิญหน้า และจัดการกับปัญหา

9. ยอมตนต่ออัลลอฮฺ ซบ.

ตระหนักว่าพระองค์ ทรงมองเราอยู่เสมอ ซื่อตรงต่อตัวเอง ผู้อื่น และสิ่งรอบข้าง ยอมรับต่อทุก สภาวการณ์ ที่ทรงกำหนด

เรียบเรียงจาก อัลกุรอ่าน/หะดิษ

ขออัลลอฮฺ ซบ. ทรงโปรดนำเราสู่ทางอันเที่ยงตรงด้วยเถิด อามีน

#สื่ออิสระ