ความรู้ » ความรู้อิสลาม » เหตุผลมุสลิมต้องเคร่งครัด และให้ความสำคัญกับการละหมาด

เหตุผลมุสลิมต้องเคร่งครัด และให้ความสำคัญกับการละหมาด

4 สิงหาคม 2019
564   0

ทำไมมุสลิมที่เคร่งครัดให้ความสำคัญกับการละหมาด

มุสลิมจำนวนไม่น้อย โดยเฉพาะเยาวชนทั้งชายและหญิง กล้าที่จะละทิ้งการทำละหมาดโดยไม่มีเหตุผล โดยไม่เกรงกลัวต่อบาป การละหมาดเป็นบทบัญญัติที่จะละเลยไม่ได้โดยเด็ดขาด ทั้งในเวลาสุขสบายหรือยากลำบาก แม้ในยามศึกสงครามก็จำเป็นต้องละหมาด บางคนอยู่ในระหว่างการเดินทางโดยรถไฟหรือรถทัวร์ แต่เขากลับไม่ยอมละหมาดด้วยเหตุผลที่ยอมรับไม่ได้ว่า เสื้อผ้ามีความสกปรก หรือไม่มีผ้าปูละหมาด บางคนไม่ละหมาดเพราะไม่รู้จักวิธีการละหมาด บางคนทิ้งละหมาดโดยที่เขาไม่เกรงกลัวต่อบาป และผู้ที่ละทิ้ง​การละหมาด​ เขาจะต้องถูกลงโทษในนรกอย่างทรมานอย่างแน่นอน

การละหมาดจึงถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งและจำเป็นที่จะต้องรู้จักความสำคัญของการละหมาดโดยตั้งคำถามว่า “เราละหมาดทำไม่”และคำตอบของเรื่อง​นี้มีดังนี้ !!!

📌1.การละหมาดเป็นเสาหลักของศาสนาอิสลาม ซึ่งมีความสำคัญเป็นลำดับแรกในการปฏิบัติศาสนกิจ หลังจากกล่าวคำปฏิญาณตน เมื่อใดเสาหลักล้มลง อิสลามในตัวของเราก็จะล้มตามไปด้วย

แท้จริงการละหมาดนั้นเป็นการสร้างความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับพระผู้เป็นเจ้าในฐานะ ผู้ทรงอภิบาล ผู้ทรงสร้าง ผู้ให้ริสกีและให้ความสะดวกในการดำรงชีวิตอยู่

📌2.เราดำรงละหมาดเพราะความเชื่อมั่นและศรัทธาต่ออัลลอฮ์ พระองค์ทรงสั่งใช้ให้ทำละหมาด ซึ่งมุสลิมทุกคนจะต้องปฏิบัติตามให้สมบูรณ์ ครบถ้วนและดีที่สุด เพื่อเป็นการขอบคุณต่ออัลลอฮ์ ที่พระองค์ได้ให้ความโปรดปราน และความเมตตาตลอดเวลาอย่างนับไม่ถ้วน พระองค์ประทานริสกี(ปัจจัยยังชีพ)ให้กับทุกชีวิตเพื่อการดำรงชีพอย่างไม่ขาดสาย

📌3.อะมัล(การงาน) อย่างแรกที่จะถูกพิจารณาในวันกิยามะฮ์ คือ การละหมาด ผู้ใดที่การละหมาดของเขาสมบูรณ์ (ตรงต่อเวลาและมีสมาธิ) เขาจะได้รับความสำเร็จ ส่วนผู้ที่การละหมาดของเขาบกพร่อง (ไม่ตรงต่อเวลา ไม่บริสุทธิ์ใจ ไม่มีสมาธิ) เขาจะขาดทุนและจะเสียใจในภายหลัง

📌4.การละหมาดที่สมบูรณ์และมีความประเสริฐที่สุด คือ การละหมาดที่ถูกต้องทุกประการ ทั้งรูปแบบ เวลาและการปฏิบัติ มีสมาธิที่ดี ท่านเราะซูลได้ให้ความสำคัญของการละหมาด เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุด ดังที่ท่านเราะซูลกล่าวว่า!

“การงาน(อะมัล)ที่ดีที่สุด ที่อัลลอฮ์ทรงชอบที่สุด (ส่วนหนึ่ง) คือ การละหมาดที่สมบูรณ์”

📌5.เราละหมาด เพราะการละหมาดมีประโยชน์อย่างมากมายทั้งในโลกนี้และในโลกหน้า เช่น

❤️การละหมาดเป็นเครื่องหมายแสดงความเป็นมุสลิม

❤️การละหมาดเป็นคุณลักษณะของมุสลิมที่มีอามัลศอและห์(การงานที่ดี) และมีอัคล๊าก(จรรยามารยาท)ที่ดีงาม

❤️ผู้ที่ดำรงการละหมาด คือ ผู้เดินทางแสวงหาความบริสุทธิ์

📌6.เราไม่ทิ้งละหมาด เพราะการทิ้งละหมาดถือว่าเป็นการทรยศและฝ่าฝืนคำบัญชาของอัลลอฮ์และเราะซูล ยิ่งไปกว่านั้นจะมีสภาพเป็นกาฟิร์ (ผู้ปฏิเสธ)หากเขาปฏิเสธการละหมาด

📌7.การละหมาดนั้นเป็นหน้าที่ของมุสลิม ที่ต้องปฏิบัติ ถ้าไม่ละหมาดถือว่าเราเป็นผู้ทำลายศาสนาของเราเอง ซึ่งทุกวันนี้ศาสนาอิสลามได้ถูกบิดเบือนมากพอแล้ว จากผู้ไม่หวังดี

📌8.เราละหมาด เพราะเราต้องการตายในสภาพมุสลิม ที่ปฏิบัติหน้าที่ภักดีต่ออัลลอฮ์ อย่างดีที่สุด ในทุกๆอิบาดะฮ์(ทำความเคารพ) โดยเฉพาะการละหมาด

❤️ดังเช่น​คัมภีร์​อัลกุรอาน​ได้กล่าวไว้ว่า!

“พวกเจ้าจงอย่าตายเป็นอันขาด นอกจากพวกเจ้าเป็นมุสลิมเท่านั้น”

( ซูเราะฮฺอาละอิมรอน :102)

📌9.เราละหมาด เพราะไม่อยากเข้านรก ดังที่อัลลอฮ์ ทรงถามถึงสาเหตุที่ทำให้คนจำนวนหนึ่งเข้านรก“สะก็อร” พวกเขาตอบว่า!

“เรามิได้อยู่ในหมู่ผู้ทำละหมาด เรามิได้ให้อาหารแก่บรรดาผู้ขัดสน และพวกเขาเคยมั่วสุมอยู่กับพวกที่มั่วสุม”

#โอ้พี่น้องมุสลิมมาดำรงละหมาดกันเถอะ มาปฏิบัติอย่างถูกต้อง ตามที่ท่านนะบีมุฮัมมัดได้สอนไว้ ละหมาดให้ตรงเวลาด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ เต็มเปี่ยมไปด้วยสมาธิ และความตั้งใจอย่างแท้จริง

#โปรดชักชวน พี่ น้อง สมาชิกในครอบครัว และเพื่อนๆ ของเราให้มาละหมาด เพื่อรับความเมตตาจากพระองค์​อัลลอฮ์ ในโลกนี้ และพ้นจากความทรมาน และไฟนรกในโลกหน้า (อะคีเราะฮ์)

“จงละหมาดเถิด ก่อนที่ท่านจะถูกละหมาด และจงเตาบัต(สำนึกผิด)กลับใจไปสู่พระองค์​อัลลอฮ์เถิด ก่อนที่ประตูแห่งการเตาบัต จะถูกปิด”

#เรียบเรียงโดย​ เฟาซี​ บิน รอยาลี
องค์กรเยาวชนมุสลิมยะลาเพื่อสันติ