ความรู้ » รอมฏอน » ถือศีลอดแต่ไม่ละหมาด การถือศีลอดจะใช้ได้หรือไม่?

ถือศีลอดแต่ไม่ละหมาด การถือศีลอดจะใช้ได้หรือไม่?

16 พฤษภาคม 2018
1826   0

ถือศีลอดแต่ไม่ละหมาด การถือศีลอดจะใช้ได้หรือไม่? จำเป็นอย่างยิ่งที่เขาจะต้องทำการเตาบะฮฺและอิสติฆฟาร และให้ทำการละหมาด เพราะผู้ที่ทิ้งการละหมาดนั้นคือ ผู้ที่กระทำบาปใหญ่

อนึ่งการถือศีลอดของเขานั้นถือว่า ใช้ได้ หมายความว่า เขาไม่จำเป็นต้องถือศีลอดชดใช้ แต่ทว่า “บางที ผู้ถือศีลอดจะไม่ได้รับอะไรตอบแทนจากการถือศีลอดของเขาเลย นอกจากความหิว และความกระหายเท่านั้น”

muslimthaipost