ความรู้ » ความรู้อิสลาม » ดุอาร์ให้พ้นจากเหตุร้ายแรง หรืออันตรายฉับพลัน

ดุอาร์ให้พ้นจากเหตุร้ายแรง หรืออันตรายฉับพลัน

2 พฤษภาคม 2018
2463   0

ดุอาร์ให้พ้นจากเหตุร้ายแรง หรืออันตรายฉับพลัน

คำอ่าน บิสมิ้ลลาฮิ้ลล่าซี ลาย่าดุรรู่ ม่าอัชมี่ฮีชัยอุน ฟิ้ลอัรดี้ ว่าลาฟิสสะมา ว่าฮุ้วัสสะมีอุ้ลอาลีม

ความหมาย ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ (ที่เราได้เข้าสู่เวลาเช้าหรือเวลาเย็น)​ ผู้ซึ่งสิ่งใดๆในฟากฟ้าและแผ่นดิน มิอาจทำอันตรายใดๆ ร่วมกับพระนามของพระองค์ได้ และพระองค์ทรงเป็นผู้ได้ยินและทรงรอบรู้ทุกสิ่ง