Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
ความรู้ » ความรู้อิสลาม » ดุอาร์ขอให้มูเราะฮฺริสกี

ดุอาร์ขอให้มูเราะฮฺริสกี

10 มกราคม 2019
3749   0

ดุอาร์ขอให้มูเราะฮฺริสกี

ก่อนอ่านให้ซอลาหวาตก่อน และอ่านอัลฮัมดุ สามต้น และให้อ่านยาอัรฮะมัรรอฮีมีน
อ่านดุอาอฺจบแล้ว ซอละวาตอีกครั้งดุอาอฺต้นนี้ให้อ่านหลังจากการอ่านซูเราะห์ อัลวากิอะฮฺ

ความหมาย :

“ข้าแต่อัลลอฮ์ หากริสกีของฉันอยู่บนฟ้า ขอได้โปรดประทานลงมาหาฉันเถิด หากริสกีของฉันอยู่ในดิน ขอพระองค์ทรงโปรดนำมันออกมาหาฉันเถิด หากริสกีของฉันอยู่ในทะเล ขอพระองค์ทรงโปรดนำมันขึ้นมาหาฉันเถิด หากริสกีของฉันอยู่ไกลก็ขอให้นำมันเข้ามาใกล้ หากอยู่ใกล้แล้ว ก็ขอให้ได้อย่างง่ายดาย หากริสกีของฉันมีน้อย ก็ขอให้มีมากและขอพระองค์ทรงให้มากมาย และยิ่งเพิ่มพูนยิ่งๆขึ้นจนฉันไม่สามารถจดจำหรือคำนวณได้”

จากหนังสือ คู่มือดุอาอฺของมุอฺมินผู้ศรัทธา

โดย อ.สมศักดิ์(มูนีร) มูหะหมัด ผู้ตรวจ อัจยะฮ์รูกอยยะหห์ อาดำ เรียบเรียง

ได้รับหนังสือ แจกมาจาก อ.มาลี และ อ.ประสิทธิ์ มูซอ

15 ก.ค. 58 ( รอมฎอน 1436 ^ ^ )