ความรู้ » ความรู้อิสลาม » ความจริงใจคือประตูสู่ความอิคลาส(บริสุทธิ์ใจ)

ความจริงใจคือประตูสู่ความอิคลาส(บริสุทธิ์ใจ)

7 ธันวาคม 2019
113   0

ความจริงใจคือประตูสู่ความอิคลาส(บริสุทธิ์ใจ)

แรกเริ่มของการหยิบยื่นมิตรภาพ

หรือการเข้าหาผู้คน

ไม่ว่าคนๆนั้นจะเป็นเศรษฐีเงินล้าน

หรือยากจนติดดิน

ไม่ว่าคนๆนั้นจะมีชื่อเสียงทางสังคม

หรือไม่มีตำแหน่งใดๆด้านโลกดุนยา

หากเรารักตัวเองอย่างแท้จริง

ก็จงหยิบยื่น…”ความจริงใจ”…แก่ทุกคนเถิด

ความจริงใจที่วางอยู่บนพื้นฐานแห่งความ

โปรดปรานจากพระองค์

(จริงใจที่เจตนาเพื่อหวัง

ความพอพระทัยจากพระองค์)

จริงใจที่ไม่หวังผลตอบแทน

จริงใจที่ไม่หวังสิ่งใดแอบแฝง

จริงใจที่หวังเพื่อเป็นที่พอพระทัย ณ พระองค์

มาชาอัลลอฮ

คนเหล่านี้จะเป็นผู้ที่ได้รับ

ความโปรดปรานจากพระองค์

เขาจะมีความสุขในการหยิบยื่น

สิ่งดีๆแก่ผู้คนโดยไม่มีการเสแสร้ง

เขารู้เสมอว่าพระองค์ทรงมองเห็น

ความคิดความอ่านของเขา…เจตนาของเขา

อัลลอฮูอักบัร

คนเหล่านี้จะเป็นคนที่ทำอามั้ล

ได้อย่างอิคลาส

กว่าคนที่เสแสร้ง

หัวใจก็ย่อมที่จะรู้จักผู้สร้าง

ได้มากกว่าผู้คนที่ไม่จริงใจ

จะอิคลาสได้อย่างไร

หากหัวใจเขาเองเขายังหลอกลวง

จะอิคลาสได้อย่างไร

ในเมื่อเขาเลือกที่จะหยิบยื่นสิ่งดีๆ

เฉพาะกับผู้คนที่เขาคิดว่าคนๆนั้น

น่าจะมีสิ่งตอบแทนให้เขา

คนๆนั้นน่าจะสามารถช่วยเขาได้ในอนาคต

(หวังบางอย่างแอบแฝง)

จงเข้าหาเพื่อนมนุษย์ทุกคนด้วย

ความจริงใจเถิดแล้วเราจะรู้ว่า….ความจริงแล้ว

#ความจริงใจนี้แหละ…#คือส่วนหนึ่งของอาหาร

#ทางจิตวิญญาณที่ขาดไม่ได้เด็ดขาด

ไม่ว่าท่านจะมีเพื่อนทางโลกแห่งความเป็นจริง

หรือทางโลกโซเชี่ยลจงหยิบยื่นความจริงใจกันเถิด

แล้วท่านมีโอกาสใล้ชิดอัลลอฮมากขึ้น

#อย่าลืมว่า

สวรรค์บนโลกดุนยา

ความสงบสุขที่แท้จริง

คือการได้รู้จักอัลลอฮและได้ใกล้ชิดพระองค์

และหนทางที่จะทำให้เราใกล้ชิดพระองค์นั้น

ต้องผ่านการขัดเกลาจิตใจตนเพื่อให้จิตใจบริสุทธิ์

และหนึ่งในนั้นที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือ…การเข้าหาเพื่อนมนุษย์ด้วย “ความจริงใจ” อินชาอัลลอฮ

ขออัลลอฮทรงคุ้มครองให้ทุกๆท่านเป็นผู้ที่มีความ

จริงใจแก่เพื่อนมนุษย์และได้รับความจริงใจจากทุกคนที่เข้ามาในชีวิต….อินชาอัลลอฮ…อามีน

***เตือนผมเตือนคุณเพื่ออัลลอฮ***

นัสรุดดีน. ทองรินทร์