Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
ความรู้ » ความรู้อิสลาม » ก่อนเดินทางอย่าลืมดุอาร์

ก่อนเดินทางอย่าลืมดุอาร์

27 กุมภาพันธ์ 2019
567   0

ก่อนจะเดินทางอย่าลืมดุอากันด้วยน่ะครับ

ดุอาหรือบทวิงวอนขอความคุ้มครองต่อพระเจ้า เป็นอาวุธของผู้ศรัทธาเสมอ….

มารยาทในการเดินทาง

1. การเดินทางหากเสร็จกิจธุระให้รีบเดินทางกลับทันที (หะดิษรายงานโดยมุตตะฟะกุลอะลัยฮฺ)

2. ซุนนะฮฺให้ละหมาดสองหรือสี่รอกาอัตก่อนออกเดินทาง (หะดิษรายงานโดยฏ็อบรอนี)

3. ก่อนออกจากบ้านซุนนะฮฺให้อ่านดุอาอฺว่า

ﺒﺴﻡﺍﷲ ﺘﻭﻜﻠﺕﻋﻠﻰﺍﷲﻻﺤﻭﻝ
ﻭﻻﻗﻭﺓﺍﻻﺒﺎﷲﺍﻠﻌﺎﻰﺍﻠﻌﻅﻴﻡ

คำอ่าน : บิสมิลลาฮิตะวักกัลป์ตุอะลัลลอฮิ สาเหาละวะลากูวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลียิลอะซีม

ความหมาย : “ด้วยพระนามแห่งอัลลอฮฺ ข้าพระองค์ขอมอบหมายยังอัลลอฮฺ ไม่มีพลังอำนาจใดๆ นอกจากพลังอำนาจของอัลลอฮฺผู้ทรงสูงส่งผู้ทรงยิ่งใหญ่” (หะดิษรายงานโดยอบูดาวูด, ฮากิม)

4. ควรจะเดินทางแบบญะมาอะฮฺ (หลายคน) อย่างน้อยที่สุด 3 คน (หะดีษรายงานโดยอบูดาวูด, ติรฺมีซี)

5. อย่าเดินทางคนเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนกลางคืน (หะดีษรายงานโดยบุคอรี)

6. ผู้ที่เดินทางคนเดียวชัยฏอนจะเป็นเพื่อนของเขา ผู้ที่เดินทางสองคนชัยฏอนจะเป็นเพื่อนของเขา (หะดีษรายงานโดยอบูดาวูด, นาซาอี)

7. ซุนนะฮฺให้เลือกหัวหน้าหรืออามีรฺหนึ่งคนในระหว่างเดินทาง (หะดีษรายงานโดยอบูดาวูด)

8. หัวหน้าหรืออามีรฺเดินทางควรเดินอยู่ข้างหลังเพื่อช่วยเหลือคนอ่อนแอ ผู้ป่วย ควบคุมดูแลพวกเขาและขอดุอาอฺให้กับพวกเขา (หะดีษรายงานโดยอบูดาวูด

9. ซุนนะฮฺให้ออกเดินทางในตอนเช้าของวันพฤหัสบดี (หะดีษรายงานโดยบุคอรี, มุสลิม)

10. มักรูหฺ (รังเกียจ) ออกเดินทางก่อนละหมาดญุมอัตและหะรอม (ต้องห้าม) เดินทางหลังจากมีเสียงอาซานญุมอัต (หะดีษรายงานโดยติรฺมีซี)

11. ซุนนะฮฺให้ผู้ออกเดินทางรับฟังคำนีซีหัต (ตักเตือน) จากผู้ที่อยู่ที่บ้าน (หะดีษรายงานโดยติรฺมีซี)

12. ขึ้นพาหนะด้วยการกล่าว “บิสมิลลาฮฺ” เมื่อนั่งลงแล้วให้กล่าว “อัลหัมอุลิลลาฮฺ” (หะดีษรายงานโดยมิชกาต)

13. ขณะขึ้นนั่งบนยานพาหนะ ซุนนะฮฺให้อ่านดุอาอฺว่า “สุบหานังละซี ซัครอละนาฮาซา วะมากุนนาละฮู มุกรินีน วะอินนาอิลา ร็อบบินา ละมุนกอลิบูน”
หลังจากนั้น ให้กล่าวว่า

“สุบหานัลลอฮฺ 3 ครั้ง อัลหัมอุลิลลฮฺ 3 ครั้ง อัลลอฮุอักบัร 3 ครั้ง

จากนั้น ให้อ่านดุอาอฺดังนี้

“สุบหานะกะอินนี ซอลัมตุนัฟซี ฟัฆฟิรฺลี ฟะอินนะฮูลา ยัฆฟิรุซซุนูบะ อิลลาอันตะ”

14. จากนั้นให้แหงนมองขึ้นบนและยิ้ม (หะดีษรายงานโดยติรฺมีซี)

15. การนั่งบนยานพาหนะให้แยกระหว่างชายหญิงอย่างชัดเจนและให้ระมัดระวังจากการมองสิ่งต้องห้าม (หลักฐานอัลกุรฺอาน)

16. ขณะที่ยานพาหนะเริ่มออกเดินทางซุนนะฮฺให้อ่านดุอาอฺว่า “อัลลอฮุมมะเฮาวินอะลัยนา ซะฟะรอนาฮาซา วิลเคาะลี ฟะตุฟิลอะฮฺลิ”

17. เมื่อขึ้นที่สูงให้กล่าวว่า “อัลลอฮุอักบัรฺ” เมื่อลงต่ำให้กล่าวว่า “สุบหานัลลอฮฺ” เมื่ออยู่ในที่ราบให้กล่าวว่า “อัลหัมดุดิลลาฮฺ” (หะดีษรายงานโดยบุคอรี)

18. เมื่อเห็นเมืองหรือสถานที่หมาย ให้อ่านดุอาอฺว่า “อัลลอฮุมมะบาริกละนาฟีฮา อัลลอฮุมมะบาริกละนาฟีฮา อัลลอฮุมมะบาริกละนาฟีฮา อัลลอฮุมมัรฺชุกนา ญะนาฮา วะหับบิบนา อิลาอะฮฺลิฮา วะหับบิบซอลิฮี อะฮฺลิฮาอิลัยนา”

19. เมื่อมาถึงเมืองหรือสถานที่หมายซุนนะฮฺให้อ่านดุอาอฺว่า “ร๊อบบิ อันซิลนี มุนซะลัน มุบารอกัน วะอันตะ คัยรุลมุนซิลีน”

20. เมื่อกลับจากการเดินทางซุนฮฺ ให้อ่านดุอาอฺว่า “อาอิบูนา ตาอิบูนา อาบิดูนา ลิร๊อบบินา หามิดูน “ (หะดีษรายงานโดยบุคอรี, มุสลิม)

21. หากเดินทางกลับบ้านในยามกลางคืนทางที่ดีไม่ควรกลับเข้าบ้าน ซุนนะฮฺให้อิอฺติกาฟในมัสยิดเสียก่อนเมื่อถึงเช้าแล้วจึงกลับบ้าน (เฉพาะผู้ชาย) โดยปกติระซุลุลลอฮฺจะละหมาดสองรอกาอัตก่อนแล้วนั่งลง พบปะกับผู้คนแล้วจึงกลับบ้าน (หะดีษรายงานโดยบุคอรี)

22. อย่าเดินทางพร้อมด้วยสุนัขและกระดิ่ง เพราะมลาอิกะฮฺจะไม่ร่วมเดินทางกับคณะเดินทางที่มีสุนัขและกระดิ่งแขวนคอสัตว์ (หะดีษรายงานโดยมุสลิม)

23. ผู้ที่มีเสบียงเหลือ ซุนนะฮฺให้ช่วยเหลือแก่ผู้ร่วมเดินทางที่ด้อยโอกาสกว่า (หะดีษรายงานโดยมุสลิม)

24. ห้ามสตรีเดินทางโดยไม่มีมะหฺเร็ม (ผู้ปกครองหรือญาติผู้ชายที่ไม่อนุญาตให้แต่งงาน) ในเส้นทางที่น้อยที่สุดประมาณ 3 กิโลเมตร (หะดีษรายงานโดยบุคอรี, มุสลิม)

25. เมื่อเดินทางด้วยเรือ ขึ้นเรือซุนนะฮฺให้อ่านดุอาอฺว่า “บิสมินลาฮิ มัจญเรฮา วะมุรฺซาฮา อินนะร๊อบบี ละเฆาะฟูรุรฺรอฮีม”

26. เมื่อจะเข้าบ้านให้กล่าวว่า “อัสลามุอาลัยกุมวาเราะหฺมาดุลลอฮิวะบะรอกาตุฮฺ” (หลักฐานจากอับกุรฺอาน)

27. อนุญาตให้ผู้เดินทางละหมาดรวมได้โดย ซุฮฺริรวมกับอัศริและมัฆริบรวมกับอิชาอฺ

28. แม้ว่าจะอยู่ในระหว่างทาง เมื่อถึงเวลาก็ควรหยุดละหมาดเสียก่อน (หะดีษรายงานโดยบุคอรี)

29. หากการเดินทางมาถึงสถานที่แห้งแล้งกันดารก็ให้เดินทางอย่างเร่งรีบ (หะดีษรายงานโดยมุสลิม)

30. หากมีอุปสรรคเกิดขึ้นในระหว่างเกินทางก็อย่าชุลมุนวุ่นวายเพราะนั่นเป็นการล่อลวงของชัยฏอน (หะดีษรายงานโดยอบูดาวูด

31. หากไม่มีน้ำเพียงพอสำหรับอาบน้ำละหมาดอนุญาตให้ทำตะยัมมุมแทน (หลักฐานจากอัลกุรฺอาน)

32. ในระหว่างเดินทางบนพาหนะหากไม่เป็นการสะวดกที่จะยืนละหมาดก็อนุญาตให้นั่งละหมาดได้ (หะดีษรายงานโดยบุคอรี)

33. ใช้เวลาในการเดินทางส่วนใหญ่ไปกับการดุอฺวะฮฺ ตะอฺลีม อิบาดัต คิดมัด (ช่วยเหลือ) หรือไม่ก็จงนอนเสีย

#สุภาพบุรุษอิสลาม

#ID line optimuz911