รูปภาพ » ภาพเตือนใจ » “การมอบหมาย ……. ต่ออัลลอฮฺ”

“การมอบหมาย ……. ต่ออัลลอฮฺ”

27 มิถุนายน 2018
55   0

Man upset


“การมอบหมาย ……. ต่ออัลลอฮฺ”

การมอบหมาย ……. ต่ออัลลอฮฺ
ด้วยกับ …. เชื่อมั่น
……. ไม่มีสิ่งใด จะขวางกั้น

ใน …..
ความเมตตา … ที่จะได้รับ

……………
และ ……..

ความอดทน ……..
….. จะทำให้ ทุกอย่าง ผ่านพ้น

ไปได้ …….
ด้วย ……..

ความหวัง นั้น …… ไม่มีสิ้นสุด

เครดิต: ( มุสลิมะฮ์ แบ่งปัน )