ความรู้ » ความรู้อิสลาม » การบริจาคทาน

การบริจาคทาน

6 มิถุนายน 2018
85   0


การบริจาคทาน

ไม่เจาะจง …. ที่จะบริจาค
แต่ …….

หากการ …. หยิบยื่น แบ่งปัน
……. ให้กับ ผู้ที่ไกลออกไป

และ. …….
ทำให้ผู้ที่ อยู่ใกล้ ……..

รู้สึก เสียใจ …. น้อยใจ
หรือ ……..

ไม่สบายใจ ……..
……. ไม่ อนุญาต ให้ทำเช่นนั้น

และ ………
เป็นการเหมาะสม …. อย่างยิ่ง

……. ที่จะ ให้
แก่ผู้ที่ …….

รั้วบ้าน ติดกัน ….. ก่อน
…….. แม้ว่า เขา

จะไม่เอ่ยปากร้องขอ ……. ก็ตาม

อ้างอิงจาก: เพจ มุสลิมะฮ์ แบ่งปัน