ความรู้ » ความรู้อิสลาม » การบริจาคทานจะลบล้างความผิดบาปเสมือนน้ำที่ดับไฟ

การบริจาคทานจะลบล้างความผิดบาปเสมือนน้ำที่ดับไฟ

7 ธันวาคม 2019
347   0

การบริจาคทานจะลบล้างความผิดบาปเสมือนน้ำที่ดับไฟ

หะดีษ ท่านนบี ซ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้กล่าวว่า

” การบริจาคทานนั้นจะลบล้างความผิดบาปเสมือนกับน้ำที่ดับไฟ ”
ติรมีซี

จากหะดีษบทนี้ท่านนบีสอนพวกเราให้รู้ว่า การลบล้างบาปที่เรามีนั้น มีวิธีปฏิบัติหลากหลายวิธี และส่วนใหญ่จะเป็นการทำความดีให้มากขึ้น เพื่อจะได้เอาไปลบล้างความผิดบาปที่เราได้เคยทำไว้ และหยึ่งในการทำความดีที่สามารถลบล้างบาปได้คือการบริจาคทาน การให้ไม่ทำให้เรามีน้อยลง แต่กลับจะมีมากขึ้น เพราะอัลลอฮฺ ทรงให้ผู้ศรัทธามีความรักในการให้ เพื่อจะได้ไปลดความตระหนี่ในหัวใจ อัลลอฮฺ ทรงรังเกียจผู้ที่มีความตระหนี่ ดังนั้นใครที่บริจาคทานจะได้รับการเพิ่มพูนทรัพย์สินจากพระองค์ และยังได้สามารถลบล้างบาปที่เรามีได้อีกด้วย ก็ฝากพี่น้องไว้ว่าเราจะมีมากกรือมีน้อย ก็อย่าลืมแบ่งปันให้กับผู้อื่นด้วย แม้มันอาจจะเพียงเล็กน้อย แต่ผลตอบแทนไม่เล็กน้อยเลยน่ะครับ อินชาอัลลอฮฺ

ของฝากจากครูอาลี
Huda Hanee