ความรู้ » ความรู้อิสลาม » “กรณีผ่อนผันที่จะขาดละหมาดวันศุกร์และญะมาอะฮฺได้”

“กรณีผ่อนผันที่จะขาดละหมาดวันศุกร์และญะมาอะฮฺได้”

2 สิงหาคม 2019
198   0

“กรณีผ่อนผันที่จะขาดละหมาดญุมุอะฮฺและญะมาอะฮฺได้”

ข้อผ่อนผันที่สามารถขาดละหมาดญุมุอะฮฺและญะมาอะฮฺได้ ถือว่าเป็นข้อผ่อนผันให้ขาดละหมาดญุมุอะฮฺและญะมาอะฮฺได้สำหรับ

– คนป่วยที่จะไปละหมาดญะมาอะฮฺลำบาก

– ผู้ที่พยายามกลั้นถ่ายปัสสาวะหรืออุจจาระ

– ผู้ที่กลัวว่าจะพลาดกลุ่มคณะในขบวนเดินทาง

– ผู้ที่กลัวว่าจะอันตรายขึ้นกับตัวเขา ทรัพย์สิน หรือสมาชิกครอบครัวของเขา

– ผู้ที่ได้รับความไม่สะดวกเนื่องด้วยฝน ลม พายุที่รุนแรง

– ผู้ที่มีสำรับอาหารเตรียมอยู่ตรงหน้าและเขามีความต้องการที่จะกินอาหาร และสามารถกินอาหารได้นั้นสามารถผ่อนผันการละหมาดญุมุอะฮฺและญะมาอะฮฺได้ แต่ต้องไม่ทำเป็นประจำจนกลายเป็นสันดาน

– เช่นเดียวกับหมอ ยาม เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย พนักงานดับเพลิง หรือคนอื่นๆ ที่หน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวมที่จำเป็น ซึ่งหากถึงเวลาละหมาดแล้วเขาจำต้องอยู่ในหน้าที่ต่อไป เขาสามารถละหมาดในจุดที่เขาอยู่ได้ และเขาสามารถละหมาดซุฮฺริแทนญุมุอะฮฺได้หากเขาประสงค์

ทุกสิ่งทุกอย่างที่นำพาไปสู่การเผลอลืมการละหมาด หรือเป็นสิ่งที่ทำให้เสียเวลา หรือทำให้เกิดโทษต่อร่างกายหรือระบบประสาท ถือสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่หะรอมทั้งสิ้น เช่นการเล่นไพ่ การสูบบุหรี่ เสพกัญชา สิ่งมึนเมา สิ่งเสพติดและสิ่งอื่นๆ เช่น นั่งเฝ้าหน้าจอทีวี เป็นต้น ซึ่งล้วนแต่มีสิ่งที่นำไปสู่ความเป็นกุฟรฺ ความเสื่อมเสียและความตกต่ำ

เห็นได้ช้ดเจนว่า “ในหลักการ การปฏิบัติที่เคร่งครัดนั้นก็ยังมีข้อยกเว้น ผ่อนผันให้สำหรับบุคคลที่ปฏิบัติตามอยู่ด้วย แล้วเราล่ะมีความพร้อมทุกอย่างในการที่จะสามารถทำตามคำสั่งของพระองค์ ทำตามสุนนะห์ของท่านนบี (ซล.) แต่พวกเราบางกลุ่มที่มีจำนวนค่อนข้างมากในปัจจุบัน กลับเลือกหนทางที่จะไม่ทำ”

น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งนะครับ…พวกเราทั้งหลายกลับมาทำตามคำสั่งคำสอนกันเถอะครับ…

muslim hot report : รายงาน